Srednja gostinska in turistična šola Radovljica Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Gastronomija in turizem SSI

Vrsta in trajanje : Srednje strokovno izobraževanje (4 leta)
Pridobljen naziv: Gastronomsko-turistični tehnik / Gastronomsko-turistična tehnica

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Delo gastronomsko-turističnega tehnika posega na področje gostinstva:
 • vodenje priprave jedi v kuhinjah,
 • vodenje strežbe in celotnega poslovanja gostinske enote, organizacija strežbe,
 • načrtovanje oskrbe z živili, sestavljanje jedilnikov, priprava obračunov in uvajanje novosti v delo
in na področje turizma:
 • delo v recepcijah in turističnih poslovalnicah,
 • sprejemanje gostov, posredovanje informacij,
 • organizacija dogodkov...

Dijaki se lahko usmerijo v gastronomijo (kuharstvo in strežba) ali v turizem. Poleg praktičnega izobraževanja v šoli opravljajo tudi praktično usposabljanje pri delodajalcih, ki traja 7 tednov.

Dijaki, ki se usmerijo na področje gastronomije, se med drugim usposobijo za sprejem naročila gostinskih storitev za manjše in večje skupine gostov, organizacijo izvedbe dogodka z vodenjem sodelavcev ter za obračun opravljenih storitev, pripraviti in ponuditi znajo zahtevnejše jedi, jih estetsko dekorirati in ponuditi po zahtevnejšem načinu strežbe. Naučijo se sprejemati goste, jim svetovati, priporočati, ponuditi in prevzeti naročila.

Dijaki, ki izberejo strokovne module s področja turizma, pa se usposobijo za dajanje turističnih informacij, pripravo manj zahtevnih turističnih aranžmajev, za animacijo gostov, delo v recepciji in za delo turističnega spremljevalca. Znajo posredovati turistične informacije o kraju, o naravni in kulturni dediščini doma in po svetu.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enega predmeta splošne mature - petega predmeta.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Gastronomsko-turistični tehniki z izbirnimi moduli iz gostinstva se zaposlujejo v nastanitvenih obratih (hoteli, moteli, penzioni, mladinski hoteli, planinski domovi in koče, turistične kmetije), v prehrambenih obratih (restavracije, gostilne, okrepčevalnice, obrati za razvedrilo, obrati za pripravo in dostavo jedi, premični gostinski obrati-vlak, ladja, letalo, obrati za masovno pripravo jedi-bolnica, šola). Tisti z izbirnimi moduli iz turizma pa pri organizatorjih turističnih potovanj, turističnih posrednikih (turistične agencije, potovalni klubi, turistični uradi) in v turistično-informativnih centrih.
Vpisni pogoji
 • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
 • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 56 56 / / /
2023/24 56 35 / 18 /
2022/23 56 42 / 13 /
2021/22 56 23 Brez omejitve 33 /
2020/21 56 39 Brez omejitve 17 /
2019/20 56 31 Brez omejitve 20 /
2018/19 56 34 Brez omejitve 19 /
2017/18 56 35 Brez omejitve 21 /
2016/17 56 35 Brez omejitve 23 /
2015/16 56 56 Brez omejitve / /
2014/15 56 68 Brez omejitve 20 /
2013/14 56 56 Brez omejitve / /
2012/13 56 49 Brez omejitve 7 /
2011/12 56 41 Brez omejitve 10 /
2010/11 56 54 Brez omejitve / /
2009/10 56 50 Brez omejitve 2 /
Prikaži starejše
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

 • Gastronomija
 • Turizem

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane