Srednja gostinska in turistična šola Radovljica Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Gastronomija (pti) PTI

Vrsta in trajanje : Poklicno-tehniško izobraževanje (2 leti)
Pridobljen naziv: Gastronomski tehnik / Gastronomska tehnica

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Delo gastronomskega tehnika je predvsem vodenje priprave jedi v kuhinjah, vodenje strežbe in celotnega poslovanja gostinske enote. Skrbi za organizacijo strežbe, načrtuje oskrbo z živili, sestavlja jedilnike, pripravlja obračune in uvaja novosti v delo. Njegove pomembne osebnostne lastnosti so organizacijske in komunikacijske veščine, ustvarjalnost ter poznavanje dela z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.

Program gastronomija omogoča dijaku pridobiti široko strokovno izobrazbo s področja gostinstva in hotelirstva, saj se usposobi za profesionalno pripravo in strežbo jedi, za sprejem naročila gostinskih storitev in ustrezno nastanitev gostov ter njihovo dobro počutje, za posredovanje osnovnih turističnih informacije in organizacijo različnih animacijskih aktivnosti.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enega predmeta splošne mature - petega predmeta.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Gastronomski tehniki se zaposlujejo v hotelih, motelih, penzionih, planinskih, počitniških in drugih domovih, kmečkih turizmih, lovskih kočah, v gostiščih, restavracijah, gostilnah, kavarnah, barih, okrepčevalnicah, šolah in bolnicah, v začasnih in premičnih gostinskih obratih (catering) ter transportnih sredstvih (vlak, ladja..), v drugih podjetjih, ki vključujejo delovna mesta za vodenje in organiziranje namestitev, pripravo in postrežbo jedi, pijač in napitkov, animacijske dejavnosti, destinacijski menedžment in posredovanje informacij.
Vpisni pogoji
  • Končan program srednjega poklicnega izobraževanja in pridobljeni naziv: gastronom hotelir, kuhar, natakar, kuhar-natakar, oskrbnik, kmetovalka-gospodinja, pek, slaščičar ali slaščičar-konditor.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 28 / / / /
2023/24 28 22 / 7 /
2022/23 28 7 / 3 /
2021/22 28 25 Brez omejitve 7 /
2020/21 28 23 Brez omejitve / /
2019/20 28 31 Brez omejitve / /
2018/19 28 34 Brez omejitve / /
2017/18 28 / / / /
2016/17 28 34 Brez omejitve / /
2015/16 28 37 / / /
2014/15 28 34 / / /
2013/14 28 35 / / /
2012/13 28 20 / / /
2011/12 28 20 / / /
2010/11 28 33 / / /
2009/10 28 40 / / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane