Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana

Klepar-krovec SPI

Vrsta in trajanje : Srednje poklicno izobraževanje (3 leta )
Pridobljen naziv: Klepar-krovec / Kleparka-krovka

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program dijake usposobi za:
 • uporabo ročnih orodij, strojev in naprav za obdelavo, preoblikovanje in spajanje tankih pločevin,
 • oblikovanje in izdelavo različnih izdelkov iz pločevine ter pravilno in varno vgradnjo elementov,
 • uporabo oziroma izbiro oblik, materialov, tehnik kritja in elementov strešnih konstrukcij ter kritin iz naravnih ali umetnih materialov,
 • izvedbo detajlov streh in pokrivanja streh z različnimi kritinami,
 • uporabo tehnologije in tehnoloških postopkov izdelave, montaže, zaščite in vzdrževanja konstrukcij in elementov konstrukcij,
 • izvedbo osnovnih načinov razreza, mehanske obdelave materialov in postopkov protikorozijske zaščite,
 • pripravo zvarnih robov in čiščenje površine za varjenje glede na zahteve varilnih postopkov ter vizualno in mersko kontrolo varjencev,
 • uporabo tehnične in tehnološke dokumentacije, tehniških predpisov in standardov ter tehničnih načrtov in navodil proizvajalcev,
 • uporabo merilnih in kontrolnih naprav, orodij in strojev, ki se uporabljajo pri izdelavi in montaži konstrukcij ter
 • podjetniško razmišljanje, obvladovanje stroškov in kalkulacij ter odgovorno in socialno ravnanje v delovnem okolju.

Program sestavljajo splošnoizobraževalni predmeti, strokovni moduli ter praktično izobraževanje.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

Uspešno končan program omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Kleparji-krovci se zaposlujejo v vseh industrijskih, obrtnih in servisnih dejavnostih, trgovini ali negospodarskih dejavnostih, na področju kleparstva, na področju krovskih del pri gradnji objektov.
Vpisni pogoji
 • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
 • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2020/21 26 1 / / /
2019/20 26 1 Brez omejitve / /
2018/19 26 / / 26 /
2017/18 26 / / / /
2015/16 26 1 Brez omejitve 28 /
2014/15 26 0 Brez omejitve / /
2013/14 26 0 Brez omejitve / /
2012/13 13 1 Brez omejitve / /
2011/12 13 4 Brez omejitve 8 /
2010/11 13 2 Brez omejitve / /
2009/10 26 3 Brez omejitve 28 /
Prikaži starejše
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2020
 • Vse pravice pridržane