Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana

Preoblikovalec tekstilij NPI

Vrsta in trajanje : Nižje poklicno izobraževanje (2 leti )
Pridobljen naziv: Preoblikovalec tekstilij / Preoblikovalka tekstilij

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Dijaki se usposobijo za:
 • samostojno in varno delo z osnovnimi tekstilnimi stroji in napravami,
 • izdelavo enostavnih tekstilnih izdelkov in nekaterih njihovih elementov,
 • enostavna popravila in osnovno vzdrževanje tekstilnih izdelkov,
 • za prepoznavanje tekstilij za različne namene,
 • za prepoznavanje osnovne terminologije stroke ter
 • vgospodarno rabo materialov in energije.

Izobraževanje traja dve leti in je sestavljeno iz izobraževanja v šoli, štirih tednov praktičnega usposabljanja pri delodajalcih ter treh tednov interesnih dejavnosti. Konča se z zaključnim izpitom, ki obsega eno enoto - zaključno delo. To je izdelek oziroma storitev z zagovorom, s katerim dijak dokaže, da zna povezati strokovno-teoretično in praktično znanje.

Uspešno končan program omogoča vpis v izobraževalne programe srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja.

Preoblikovalci tekstilij se lahko zaposlijo v oblačilni industriji, v obrtnih delavnicah, v popravljalnicah oblačil, v pralnicah in kemičnih čistilnicah ter na drugih delovnih mestih, ki zahtevajo osnovna znanja za enostavno rutinsko delo.
Vpisni pogoji
 • Končan najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnjene osnovnošolske obveznosti ali
 • zaključeno osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2020/21 16 7 / / /
2019/20 16 5 Brez omejitve 11 /
2018/19 16 3 Brez omejitve 13 /
2017/18 16 5 Brez omejitve 13 /
2016/17 16 4 Brez omejitve 13 /
2015/16 16 2 Brez omejitve 14 /
2014/15 16 8 Brez omejitve 9 /
2013/14 16 8 Brez omejitve 13 /
2012/13 16 6 Brez omejitve 14 /
2011/12 16 0 Brez omejitve / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2020
 • Vse pravice pridržane