Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper

Administrator SPI

Vrsta in trajanje : Srednje poklicno izobraževanje (3 leta )
Pridobljen naziv: Administrator / Administratorka

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program dijake pripravi za raznovrstna strokovna opravila na komercialnem, administrativnem in računovodskem področju Pridobijo tudi znanja s področja sodobne informacijske tehnologije in komunikacijske veščine, ki so pri delu administratorja zelo pomembne.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

Uspešno končan program omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Administratorji so nepogrešljiv člen vsake pisarne, zaposlujejo se v javni upravi, bankah, zavarovalnicah, v podjetjih in v zasebnem sektorju v tajništvu, kadrovski službi, računovodstvu, v arhivih, v komerciali,... Poklic je izjemno širok in zato zaposljiv v različnih organizacijah in podjetjih, saj vsako podjetje, organizacija ali ustanova na trgu potrebuje administrativni kader.
Vpisni pogoji
  • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
  • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2020/21 26 22 / / /
2019/20 26 11 Brez omejitve 9 /
2018/19 26 13 Brez omejitve 13 /
2017/18 26 4 Brez omejitve 20 /
2016/17 26 6 Brez omejitve 19 /
2015/16 26 7 Brez omejitve 17 /
2014/15 26 5 Brez omejitve 18 /
2012/13 26 8 Brez omejitve 13 /
2011/12 26 4 Brez omejitve 19 /
2010/11 26 6 Brez omejitve / /
2009/10 26 6 Brez omejitve 21 /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2020
  • Vse pravice pridržane