Srednja medijska in grafična šola Ljubljana

Medijski tehnik SSI

Vrsta in trajanje : Srednje strokovno izobraževanje (4 leta )
Pridobljen naziv: Medijski tehnik / Medijska tehnica

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program je idealna izbira za mlade, ki želijo v srednji šoli pridobiti vsa mogoča znanja s področja multimedije, tiska, fotografije, videoprodukcije in spletnih aplikacij.

Dijaki spoznajo sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter računalniško strojno in programsko opremo. Pridobijo temeljna strokovna znanja s področja grafičnih, medijskih in avdiovizualnih komunikacij. Razvijajo spretnost povezovanja miselnih, slikovnih, zvočnih in video vsebin v izrazno in estetsko usklajeno celoto.

Program je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih modulov, praktičnega izobraževanja v šoli in pri pri delodajalcu ter odprtega kurilula.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enega predmeta splošne mature - petega predmeta.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Medijski tehniki se zaposlujejo v podjetjih s področja grafičnih, spletnih, medijskih in avdiovizualnih komunikacij, kot so oblikovalski studii, podjetja za izdelavo multimedijskih portalov in spletnih strani, podjetja za izdelavo animacije, založbe, tiskarne, radijske in televizijske hiše.
Vpisni pogoji
  • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
  • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2020/21 140 154 / / /
2019/20 140 168 Omejitev, minimum je 113 12 111
2018/19 140 135 Omejitev, minimum je 115 8 115
2017/18 140 186 Omejitev, minimum je 116 12 114
2016/17 140 185 Omejitev, minimum je 110 14 95
2015/16 140 184 Omejitev, minimum je 113 8 112
2014/15 140 157 Omejitev, minimum je 108 13 115
2013/14 140 167 Omejitev, minimum je 111 13 109
2012/13 140 151 Omejitev, minimum je 104 13 109
2011/12 140 190 Omejitev, minimum je 112 8 116
2010/11 112 158 Omejitev, minimum je 108 / 102
2009/10 84 136 Omejitev, minimum je 109 11 107
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2020
  • Vse pravice pridržane