Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana

Tehnik laboratorijske biomedicine SSI

Vrsta in trajanje : Srednje strokovno izobraževanje (4 leta )
Pridobljen naziv: Tehnik/tehnica laboratorijske biomedicine

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Delo tehnika laboratorijske biomedicine je mirno, samostojno, ustvarjalno, vendar tudi zahtevno in odgovorno. To je delo za dobro ljudi in v korist njihovemu zdravju. Opravljanje tega poklica zahteva veliko strokovnega znanja in posebnih spretnosti. Biti mora delaven, potrpežljiv, vztrajen in natančen. Imeti mora veselje do dela v laboratoriju in se vse življenje izpopolnjevati ter izobraževati.

Dijaki se usposobijo za:
 • izvajanje zaščitnih ukrepov za varno delo v laboratorijih,
 • natančno in točno izvajanje laboratorijskih analiz,
 • pripravo vzorcev za histološki in citološki pregled,
 • izvajanje klasičnih kemijskih analiz v materialu nebiološkega izvora,
 • uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in gradivi,
 • sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci, strokovnjaki in strankami ob uporabi temeljne strokovne terminologije.
Program je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih modulov, praktičnega izobraževanja v šoli in pri pri delodajalcu, interesnih dejavnosti ter odprtega kurikula.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enega predmeta splošne mature - petega predmeta.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Tehniki laboratorijske biomedicine se zaposlujejo v laboratorijih medicinske biokemije, medicinske mikrobiologije, transfuzijske medicine, anatomske patologije, na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti (primarna, sekundarna, terciarna) in tudi v nemedicinskih laboratorijih.
Vpisni pogoji
 • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
 • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2020/21 28 28 / / /
2019/20 28 36 Omejitev, minimum je 147 3 141
2018/19 28 27 Omejitev, minimum je 138 3 135
2017/18 28 41 Omejitev, minimum je 141 3 139
2016/17 28 29 Omejitev, minimum je 132 3 131
2015/16 28 40 Omejitev, minimum je 136 3 134
2014/15 28 29 Omejitev, minimum je 134 3 141
2013/14 28 37 Omejitev, minimum je 144 3 143
2012/13 28 44 Omejitev, minimum je 133 3 129
2011/12 28 27 Omejitev, minimum je 119 3 115
2010/11 28 36 Omejitev, minimum je 124 / 124
2009/10 28 24 Brez omejitve 4 /
Prikaži starejše
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2020
 • Vse pravice pridržane