Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana

Zobotehnik SSI

Vrsta in trajanje : Srednje strokovno izobraževanje (4 leta )
Pridobljen naziv: Zobotehnik / Zobotehnica

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Delo zobotehnika je precizno, odgovorno in ustvarjalno. Poklic je primeren za dekleta in fante, ki imajo dobro razvite ročne spretnosti, smisel za estetsko oblikovanje in občutek za barvne odtenke. Usposobljen je za sodelovanje v timu s sodelavci in strokovnjaki, ob uporabi temeljne strokovne terminologije. Zobotehnik mora imeti strokovno odgovoren odnos do dela. Je zdravstveni delavec, usposobljen za vrsto zahtevnih strokovnih del na področju laboratorijske stomatoprotetike. Izdeluje fiksne in snemne zobne nadomestke.

Program usposobi dijake za:
 • izdelovanje snemno-protetičnih nadomestkov - delnih in totalnih protez,
 • izdelovanje fiksno-protetičnih nadomestkov - prevlek in mostovnih konstrukcij,
 • izbiro ustreznih materialov, tehnoloških postopkov in aparatur za izdelavo stomatoprotetičnih nadomestkov
 • pripravo in uporabo materialov, aparatur in strojev,
 • poznavanje postopkov pri izdelavi stomatoprotetičnih nadomestkov,
 • racionalno rabo energije, materiala in časa,
 • sodelovanje v timu: zobozdravnik – zobna asistentka – zobotehnik ter
 • razumevanje vloge podjetništva, spoznavanje podjetniškega procesa, finančnega poslovanja in poslovnega načrta.

Program je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, obveznih in izbirnih strokovnih modulov, praktičnega izobraževanja v šoli in pri delodajalcih ter interesnih dejavnosti.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enega predmeta splošne mature - petega predmeta.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Zobotehniki se zaposlujejo v zobotehničnih laboratorijih v zdravstvenih domovih ali v laboratorijih v zasebni lasti. Delo lahko opravljajo tudi kot demonstrator, kot zastopnik proizvajalcev dentalnih materialov in aparatur in kot prodajalec v trgovinah z dentalnim materialom.
Vpisni pogoji
 • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
 • končano nižje poklicno izobraževanje.
 • Opravljen preizkus nadarjenosti oziroma spretnosti - preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2020/21 56 75 / / /
2019/20 56 53 / 3 /
2018/19 56 53 Omejitev, minimum je 136 6 133
2017/18 56 79 Omejitev, minimum je 140 6 137
2016/17 56 77 Omejitev, minimum je 133 6 126
2015/16 56 80 Omejitev, minimum je 139 6 95
2014/15 56 92 Omejitev, minimum je 142 6 140
2013/14 56 99 Omejitev, minimum je 143 6 140
2012/13 56 84 Omejitev, minimum je 133 6 130
2011/12 56 106 Omejitev, minimum je 138 6 137
2010/11 56 78 Omejitev, minimum je 131 / 124
2009/10 56 75 Omejitev, minimum je 130 6 123
Prikaži starejše
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2020
 • Vse pravice pridržane