Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana

Fotografski tehnik SSI

Vrsta in trajanje : Srednje strokovno izobraževanje (4 leta )
Pridobljen naziv: Fotografski tehnik / Fotografska tehnica

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Dijaki se med šolanjem široko kultivirajo, vseskozi razvijajo in pridobivajo poklicna znanja ter osvojijo metode reševanja problemov. Dijaki v vseh štirih letih izobraževanja sodelujejo na mnogih razstavah ter kulturnih prireditvah doma in v tujini. V drugem in tretjem letniku se dijaki praktično izobražujejo tudi v delovni organizaciji. Namen takega izobraževanja je preizkusiti teoretična in praktična znanja, pridobljena v šoli, pri socialnih partnerjih.

Program usposobi dijake za:
 • fotografiranje na področju klasičnih fotografskih tem v ateljeju in na prostem,
 • fotografiranje na področju komercialne in tehnične fotografije,
 • fotografiranje na področju znanstvene in tehnične fotografije,
 • fotografiranje na področju beleženja dogodkov (novinarska in reportažna fotografija),
 • fotografiranje z analogno in digitalno fotografsko opremo,
 • snemanje s filmsko in video snemalno kamero,
 • delo s programi za vektorsko grafiko in obdelavo digitalnega slikovnega gradiva,
 • delo v fotografskih laboratorijih za črno belo in barvno fotografijo ter
 • samostojno vodenje in delo v obrtni fotografski delavnici.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enega predmeta splošne mature - petega predmeta.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Fotografski tehniki se zaposlujejo v obrti, malih in velikih podjetjih, inštitutih, trgovinah s fotografsko in video dejavnostjo, fotografskih in reklamnih studiih, novinarskih podjetjih, televizijskih in filmskih hišah in arhivih.
Vpisni pogoji
 • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
 • končano nižje poklicno izobraževanje.
 • Opravljen preizkus nadarjenosti oziroma spretnosti - preizkus likovne nadarjenosti, ki obsega likovni, tonski, barvni in risarski preizkus,

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2020/21 28 36 / / /
2019/20 28 37 Omejitev, minimum je 118 3 121
2018/19 28 25 Omejitev, minimum je 116 3 113
2017/18 28 23 Brez omejitve / /
2016/17 28 34 Omejitev, minimum je 128 3 123
2015/16 28 30 Brez omejitve / /
2014/15 28 46 Omejitev, minimum je 131 3 94
2013/14 28 31 Omejitev, minimum je 106 3 96
2012/13 28 33 Brez omejitve / /
2011/12 28 50 Omejitev, minimum je 137 3 128
2010/11 28 34 Brez omejitve / /
2009/10 28 48 Omejitev, minimum je 127 3 122
Prikaži starejše
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2020
 • Vse pravice pridržane