1. Domov
 2. Srednje šole
 3. Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
 4. Gastronomske in hotelske storitve (glu, gjm)
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Gastronomske in hotelske storitve (glu, gjm) SPI

Vrsta in trajanje : Srednje poklicno izobraževanje (4 leta )
Pridobljen naziv: Gastronom hotelir / Gastronomka hotelirka

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program je prilagojen gluhim in naglušnim dijakom, dijakom z govorno-jezikovnimi motnjami in dijakom z avtizmom.

Program je sestavljen iz splošno izobraževalnih predmetov, strokovnih modulov, praktičnega izobraževanja v šoli in pri delodajalcu, interesnih dejavnosti ter odprtega kurikula. Ta obsega predvsem spoznavanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij, HACCP standarda ter varstva okolja in trajnostnega razvoja.
Dijaki se naučijo:

 • pripravljati raznovrstne jedi od juhe do posladka,
 • pripravljati sodobne in tradicionalne jedi,
 • estetsko dekorirati jedi,
 • ravnanja z živili,
 • sprejemati goste, svetovati, priporočati, ponuditi in prevzeti naročilo,
 • postreči na različne načine vse vrste jedi in pijač,
 • cenovno ovrednotiti in obračunati storitve,
 • odgovornosti, organizacije in timskega dela s sodelavci ter
 • gostoljubnosti in poslovnega komuniciranja z gosti.


Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

Uspešno končan program omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja (živilsko prehranski tehnik ali gastronomija), po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Gastronomi hotelirji se zaposlujejo v hotelih, motelih, penzionih, planinskih, počitniških in drugih domovih, kmečkih turizmih, lovskih kočah, v gostiščih, restavracijah, gostilnah, kavarnah, barih, okrepčevalnicah, šolah in bolnicah, v začasnih in premičnih gostinskih obratih (catering) ter transportnih sredstvih (vlaku, ladji..). Obenem pa tudi na drugih delovnih mestih, ki vključujejo pripravo in postrežbo jedi, v konfekcijskih tovarnah, čistilnicah in pralnicah.

Vpisni pogoji
 • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
 • končano nižje poklicno izobraževanje.
 • Ustrezna odločba o usmeritvi.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2022/23 / 1 / / /
2021/22 / 7 / / /
2020/21 / / / / /
2019/20 / 1 Brez omejitve / /
2018/19 / / Brez omejitve / /
2017/18 / / Brez omejitve / /
2016/17 / 1 Brez omejitve / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2022
 • Vse pravice pridržane