Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL

Vodarstvo in okoljsko inženirstvo B1-UNI

Vrsta in trajanje študija: REDNI študij (3 leta)
ECTS kreditnih točk: 180 KT za celotni študij
Pridobljen naziv: Diplomirani inženir okoljskega gradbeništva (UN)
Kraj izvajanja: Ljubljana

1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

O študijskem programu

Diplomant predlaganega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo bo pridobil pregledna splošna temeljna znanja s področja naravoslovja in družboslovja hkrati pa osnovna temeljna in uporabna (gradbeno) tehniška znanja za reševanje enostavnih upravnih postopkov in planiranje, načrtovanje, izvedbo in vzdrževanje manj zahtevnih (po Zakonu o graditvi objektov) gradbenih inženirskih objektov (po enotni klasifikaciji vrst objektov CC-SI) s področja vodarskega, okoljskega in komunalnega inženirstva.

 

V okviru študija bo študent ob teoretičnih temeljnih znanjih spoznal tradicionalna načela vodarstva, nadgrajena z najnovejšimi dognanji stroke, posredovanimi na moderen način, s sodobno tehnologijo. Z delom v skupinah, projektnim delom, terenskim delom in reševanjem problemskih nalog se bo privajal na interdisciplinarno delo v skupini, učil veščine nastopanja pred strokovno in laično javnostjo ter seznanil s poslovanjem s strankami v upravnih postopkih in v postopkih javnega naročanja in projektiranja objektov in ukrepov. Vsa pridobljena teoretična znanja bo v največji možni meri preizkusil na primerih vaj in realnih primerih uporabe, kar mu bo omogočalo lažjo vključitev v prakso po končanem prvostopenjskem študiju. Hkrati pa je cilj programa tudi osvojitev zadostnega obsega temeljnih inženirskih vsebin, ki omogočajo razvoj abstraktnega mišljenja in uspešno nadaljevanje študija na različnih programih druge stopnje.

Vpisni pogoji

 • Opravljena splošna matura ali
 • opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega predmeta splošne mature - izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi ali
 • pred 1.6.1995 opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Šolnina

Ni šolnine

Študijske smeri

Ni smeri

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točkMaturitetne ocene
Splošni učni uspeh

Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (B1-UNI, redni)

Št. leto Rok Razpis Prijave Sprejeti Omejitev
2021/22 1 25 21 5 Brez omejitve
2021/22 2 20 6 6 Brez omejitve
2020/21 1 25 9 7 Brez omejitve
2020/21 2 18 3 5 Brez omejitve
2019/20 1 25 6 6 Brez omejitve
2019/20 2 19 2 3 Brez omejitve
2018/19 1 25 12 10 Brez omejitve
2018/19 2 18 6 5 Brez omejitve
2017/18 1 30 9 10 Brez omejitve
2017/18 2 22 1 1 Brez omejitve
2016/17 1 35 2 4 Brez omejitve
2016/17 2 32 2 3 Brez omejitve
2015/16 1 40 14 18 Brez omejitve
2015/16 2 23 6 7 Brez omejitve
2014/15 1 50 15 11 Brez omejitve
2014/15 2 39 12 9 Brez omejitve
2013/14 1 50 25 22 Brez omejitve
2013/14 2 31 17 21 Brez omejitve
2012/13 1 50 13 8 Brez omejitve
2012/13 2 43 9 10 Brez omejitve
2012/13 3 11 / /
2011/12 1 50 20 19 Brez omejitve
2011/12 2 31 12 11 Brez omejitve
2011/12 3 20 / /
2010/11 1 50 29 35 Brez omejitve
2010/11 2 16 11 12 Brez omejitve
2009/10 1 50 24 34 Brez omejitve
2009/10 2 20 24 21 Omejitev, minimum je 47
Prikaži starejše
Legenda
 • Št. leto - študijsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število prostih mest za vpis v 1. letnik študijskega programa
 • Prijave - število prejetih prijav za določen študijski program kot 1. želja v določenem roku
 • Sprejeti - število sprejetih za določen študijski program v določenem prijavnem roku
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik v določenem prijavnem roku
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
 • © Dijaški.net 2000-2021
 • Vse pravice pridržane