Snov, zapiski

 
1. letnik +505
2. letnik - enačbe +17
Absorbcijski spekter +19
Atom - elektronska stanja +7
Boyle-Mariottov zakon +16
Delo, energija +55
Električna merjenja +21
Elektrika, magnetizem +36
Elektrika, magnetizem, indukcija - 2 datoteki
Elektrika - 2 datoteki
Emisijski spekter +2
Enakomerno pospešeno gibanje +41
Energija - 2 datoteki
Enote, pretvarjanje enot +18
Fizikalne formule in tabele +327
Fotocelica +6
Fotoefekt +4
Gibanje, energija, toplota -1
Gibanje, sile +14
Gibanje - 8 datotek
Gravitacijski zakon - 2 datoteki
Hidravlična stiskalnica -7
Hidrostatični tlak -10
Hookov zakon -10
Interferenca optika -6
Kapljevine - stisljivost -12
Konstante, enačbe - 2 datoteki
Konveksna in konkavna leča -80
Kroženje, radialni pospešek +35
Leča +8
Mehanika - 2 datoteki
Mehansko ravnovesje -3
Merjenje +11
Merske enote, pretvarjanje enot +18
Mikro in makro lastnosti snovi -7
Moderna fizika +14
Napake pri merjenju +11
Navor +16
Newtonovi zakoni +10
Nihanje +83
Nihanje, valovanje +53
Osnovne fizikalne količine, decimalne predpone +11
Osnovne fizikalne količine - 3 datoteke
Plinski zakoni - 2 datoteki
Polprevodniki +2
Poroznost, specifična teža zemljine, prostorska teža zemljine, relativna gostota, vlažnost, konsistenca, prepustnost za vodo - enačbe -1
Predpone pretvarjanje +23
Premo enakomerno gibanje -1
Prosti pad, navpični met -14
Radioaktivnost -16
Ravnovesje navorov -37
Relativna atomska masa, avogadrovo stevilo -26
Sila curka, prožnostna energija, moč, pretakanje tekočin - enačbe +2
Sile, energija - formule -31
Sile, navor -61
Sile - 4 datoteke
Sile na klancu -46
Specifična toplota - predstavitev -3
Temperatura, toplota - enačbe -1
Termodinamika - 2 datoteki
Težišče -8
Tlak -17
Toplota - 2 datoteki
Trenje, lepenje -21
Uklon valovanja - predstavitev +1
Uvod v fiziko +2
Vodič po fizki -6
Vzgon -16
  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane