Snov, zapiski

 
1. letnik +500
2. letnik - enačbe +11
Absorbcijski spekter +20
Atom - elektronska stanja +6
Boyle-Mariottov zakon +15
Delo, energija +52
Električna merjenja +17
Električno in magnetno polje - enačbe -28
Elektrika, magnetizem +32
Elektrika, magnetizem, indukcija - 2 datoteki
Elektrika - 2 datoteki
Emisijski spekter +2
Enakomerno pospešeno gibanje +42
Energija - 2 datoteki
Enote, pretvarjanje enot +15
Fizikalne formule in tabele +314
Fotocelica +5
Fotoefekt +2
Gibanje, sile +12
Gibanje - 7 datotek
Gravitacijski zakon - 2 datoteki
Hidravlična stiskalnica -7
Hidrostatični tlak -12
Hookov zakon -9
Interferenca optika -6
Kapljevine - stisljivost -12
Konstante, enačbe - 2 datoteki
Konveksna in konkavna leča -78
Kroženje, radialni pospešek +33
Leča +7
Mehanika - 2 datoteki
Mehansko ravnovesje -4
Merjenje +8
Merske enote, pretvarjanje enot +18
Mikro in makro lastnosti snovi -7
Moderna fizika +11
Napake pri merjenju +11
Navor +15
Newtonovi zakoni +11
Nihanje +83
Nihanje, valovanje +49
Osnovne fizikalne količine, decimalne predpone +11
Osnovne fizikalne količine - 3 datoteke
Plinski zakoni - 2 datoteki
Polprevodniki +1
Poroznost, specifična teža zemljine, prostorska teža zemljine, relativna gostota, vlažnost, konsistenca, prepustnost za vodo - enačbe -1
Predpone pretvarjanje +23
Premo enakomerno gibanje -1
Prosti pad, navpični met -12
Radioaktivnost -18
Ravnovesje navorov -37
Relativna atomska masa, avogadrovo stevilo -24
Sila curka, prožnostna energija, moč, pretakanje tekočin - enačbe 0
Sile, energija - formule -31
Sile, navor -63
Sile - 3 datoteke
Sile na klancu -48
Tekočine - enačbe -26
Temperatura, toplota - enačbe 0
Termodinamika +3
Težišče -8
Tlak -18
Toplota - 2 datoteki
Trenje, lepenje -19
Uvod v fiziko +1
Vodič po fizki -7
Vzgon -17
  • © Dijaški.net 2000-2019
  • Vse pravice pridržane