Snov, zapiski

 
1. letnik +502
2. letnik - enačbe +13
Absorbcijski spekter +18
Atom - elektronska stanja +6
Boyle-Mariottov zakon +15
Delo, energija +52
Električna merjenja +18
Elektrika, magnetizem +31
Elektrika, magnetizem, indukcija - 2 datoteki
Elektrika - 2 datoteki
Emisijski spekter +2
Enakomerno pospešeno gibanje +42
Energija - 2 datoteki
Enote, pretvarjanje enot +17
Fizikalne formule in tabele +322
Fotocelica +5
Fotoefekt +2
Gibanje, energija, toplota +1
Gibanje, sile +13
Gibanje - 7 datotek
Gravitacijski zakon - 2 datoteki
Hidravlična stiskalnica -7
Hidrostatični tlak -12
Hookov zakon -10
Interferenca optika -6
Kapljevine - stisljivost -12
Konstante, enačbe - 2 datoteki
Konveksna in konkavna leča -81
Kroženje, radialni pospešek +33
Leča +9
Mehanika - 2 datoteki
Mehansko ravnovesje -3
Merjenje +8
Merske enote, pretvarjanje enot +17
Mikro in makro lastnosti snovi -7
Moderna fizika +12
Napake pri merjenju +11
Navor +15
Newtonovi zakoni +12
Nihanje +83
Nihanje, valovanje +52
Osnovne fizikalne količine, decimalne predpone +11
Osnovne fizikalne količine - 3 datoteke
Plinski zakoni - 2 datoteki
Polprevodniki +1
Poroznost, specifična teža zemljine, prostorska teža zemljine, relativna gostota, vlažnost, konsistenca, prepustnost za vodo - enačbe -1
Predpone pretvarjanje +23
Premo enakomerno gibanje -1
Prosti pad, navpični met -13
Radioaktivnost -17
Ravnovesje navorov -37
Relativna atomska masa, avogadrovo stevilo -26
Sila curka, prožnostna energija, moč, pretakanje tekočin - enačbe +2
Sile, energija - formule -31
Sile, navor -62
Sile - 4 datoteke
Sile na klancu -47
Specifična toplota - predstavitev 0
Temperatura, toplota - enačbe 0
Termodinamika - 2 datoteki
Težišče -9
Tlak -16
Toplota - 2 datoteki
Trenje, lepenje -22
Uklon valovanja - predstavitev 0
Uvod v fiziko +2
Vodič po fizki -6
Vzgon -17
  • © Dijaški.net 2000-2020
  • Vse pravice pridržane