Snov, zapiski

 
1. letnik +501
2. letnik - enačbe +8
Absorbcijski spekter +19
Atom - elektronska stanja +6
Boyle-Mariottov zakon +15
Delo, energija +51
Električna merjenja +18
Elektrika, magnetizem +32
Elektrika, magnetizem, indukcija - 2 datoteki
Elektrika - 2 datoteki
Emisijski spekter +2
Enakomerno pospešeno gibanje +42
Energija - 2 datoteki
Enote, pretvarjanje enot +17
Fizikalne formule in tabele +315
Fotocelica +5
Fotoefekt +2
Gibanje, energija, toplota 0
Gibanje, sile +13
Gibanje - 7 datotek
Gravitacijski zakon - 2 datoteki
Hidravlična stiskalnica -7
Hidrostatični tlak -12
Hookov zakon -10
Interferenca optika -6
Kapljevine - stisljivost -12
Konstante, enačbe - 2 datoteki
Konveksna in konkavna leča -80
Kroženje, radialni pospešek +33
Leča +9
Mehanika - 2 datoteki
Mehansko ravnovesje -4
Merjenje +8
Merske enote, pretvarjanje enot +18
Mikro in makro lastnosti snovi -7
Moderna fizika +12
Napake pri merjenju +11
Navor +14
Newtonovi zakoni +10
Nihanje +83
Nihanje, valovanje +52
Osnovne fizikalne količine, decimalne predpone +11
Osnovne fizikalne količine - 3 datoteke
Plinski zakoni - 2 datoteki
Polprevodniki +1
Poroznost, specifična teža zemljine, prostorska teža zemljine, relativna gostota, vlažnost, konsistenca, prepustnost za vodo - enačbe -1
Predpone pretvarjanje +23
Premo enakomerno gibanje -1
Prosti pad, navpični met -12
Radioaktivnost -17
Ravnovesje navorov -37
Relativna atomska masa, avogadrovo stevilo -26
Sila curka, prožnostna energija, moč, pretakanje tekočin - enačbe +2
Sile, energija - formule -31
Sile, navor -63
Sile - 4 datoteke
Sile na klancu -47
Specifična toplota - predstavitev 0
Temperatura, toplota - enačbe 0
Termodinamika - 2 datoteki
Težišče -9
Tlak -16
Toplota - 2 datoteki
Trenje, lepenje -21
Uklon valovanja - predstavitev 0
Uvod v fiziko +2
Vodič po fizki -6
Vzgon -16
  • © Dijaški.net 2000-2019
  • Vse pravice pridržane