Plonkci

 
Afrika, Južna Amerika +25
Afrika - 8 datotek
Alpe, Predalpski svet, Ljubljanska kotlina +43
Alpske pokrajine +2
Amerika +53
Avstralija, Nova Zelandija +4
Avstralija, oceanija +10
Avstralija - 2 datoteki
Azija, Afrika -37
Azija - 3 datoteke
Bioklimatski višinski pasovi +2
Dinarske planote celinske Slovenije +21
Družbena geografija, vodovje, Evropa, Slovenija, prebivalstvo +7
Erozija - 2 datoteki
Evropa - 2 datoteki
Evropska unija +21
Francija +5
Geološki razvoj Zemlje +2
Gozdovi v Sloveniji 0
Iran +5
Japonska +6
Jezera 0
Jugovzhodna Azija +2
Južna Amerika +9
Južna Evropa - 5 datotek
Kamnine, tektonika +1
Kamnine - 2 datoteki
Kanada +16
Kmetijstvo +6
Ledeniški relief +15
Nizke robne dinarske planote +10
Obale +9
Obale, geologija, podnebje +7
Obalni relief +9
Podnebje, toplotni pasovi +17
Podnebje, vreme - 4 datoteke
Podnebje - 6 datotek
Potresi +5
Površje +4
Prebivalstvo, naselja, kmetijstvo +4
Prebivalstvo, vodovje - 2 datoteki
Prebivalstvo - 2 datoteki
Predalpski svet +8
Pribaltske države +4
Prst, podnebje, vodovje +8
Prst - 4 datoteke
Rastlinstvo +5
Rastlinstvo, prst, vodovje -3
Rečni režim -1
Relief, vulkani, litosferske plošče, endogene in eksogene sile +7
Severna Amerika - 4 datoteke
Severna Evropa - 4 datoteke
Severna in Južna Amerika - podnebje, kmetijstvo +8
Severna in Vzhodna Evropa 0
Slovenija - 7 datotek
Slovenske pokrajine +7
Srednja Amerika +2
Srednja Evropa - 3 datoteke
Srednja in Vzhodna Evropa -9
Submediteranska Slovenija - 2 datoteki
Subpanonska Slovenija +7
Španija +27
Tektonika +4
Toplotni pasovi +9
Uvod v geografijo, relief +1
Uvod v geografijo, zgradba Zemlje, kartografija +1
Uvod v geografijo, zgradba Zemlje - 2 datoteki
Uvod v geografijo - 2 datoteki
Vodovje - 5 datotek
Vreme +18
Vreme, podnebje +16
Vreme, toplotni pasovi, pedologija +4
Vreme, vetrovi +16
Vzhodna Azija +3
Vzhodna in srednja Evropa +7
Zahodna Evropa - 4 datoteke
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane