Poročila, vaje

 
Analiza oskrbe prebivalstva na mestni tržnici +10
Analiza rekreacijskih navad prebivalstva +7
Analiza vzorcev morja +3
Anketiranje - prosti čas in rekreacija +4
Anketiranje gostov +1
Anketiranje gostov v Portorožu +9
Ekologija v Šaleski dolini - 2 datoteki
Ekološka sanacija Velenjske kotline - 9 datotek
Ekskurzija na Dolenjsko - 3 datoteke
Ekskurzija na Kras - 3 datoteke
Ekskurzija na Primorsko - 9 datotek
Ekskurzija po Koroški +11
Ekskurzija po Pomurju +23
Ekskurzija po Posočju +6
Ekskurzija v Belo Krajino +4
Ekskurzija v Idriji in Škofji Loki +2
Ekskurzija v Log pod Mangartom +2
Ekskurzija v Posočje +10
Ekskurzija v Rakov Škocjan +2
Ekskurzija v Škofjo Loko +2
Energija - ekologija 0
Fizikalne lastnosti vode - 3 datoteke
Gorenjska +14
Gradeška laguna - fauna in flora +3
Hitrost vode in vodni pretok +2
Idrijski rudnik +9
Jama Dimnice -1
Kamnine v središču Ljubljane +4
Kartiranje mestnega središča +6
Kartiranje mestnih funkcij - Kranj +16
Kartiranje mestnih funkcij - funkcijska izraba stavb in nadstropnost stavb +4
Kartiranje naselja - 9 datotek
Kartografija - 2 datoteki
Kartografija in risanje reliefnega profila +4
Kemične in fizične lastnosti prsti -1
Klima širše regije +4
Klimatsko zdravilišče Rakitna 0
Koroška +6
Ljubljansko barje - 5 datotek
Luka Koper +9
Meritve in opazovanje morja -3
Morfologija krasa +2
Onesnaženost zraka +3
Opazovanje vremena - 4 datoteke
Orientacija in kartografija - 3 datoteke
Orientacija in proučevanje gospodarstva v Strunjanu - 2 datoteki
Oskrba prebivalstva na mestni tržnici +8
Pedogeogafija +12
Podnebje in ujme na krasu +4
Posavje in Zasavje +11
Poznavanje slovenskih krajev in domačega kraja - 4 datoteke
Premogovništvo v Velenjski kotlini - 12 datotek
Preučevanje rastlinstva v gozdu +2
Preučevanje tekočih voda - 2 datoteki
Preučevanje vremena +2
Primorska 0
Ribolov v Koprskem primorju 0
Spoznavanje regije, terensko delo v domaČi pokrajini 0
Statistična obdelava, prikaz ter analiza podatkov na osnovi popisa prebivalstva -4
Strokovna ekskurzija -1
Strunjanski klif +2
Subpanonska Slovenija -4
Šaleška jezera +5
Škofja Loka +1
Štetje prometa - 15 datotek
Terenske vaje +19
Terensko preučevanje prsti [01] +1
Voglanjsko in Zgornjesoteljsko gričevje +3
Vreme +12
Zasavje +6
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane