Testi, kontrolne naloge

 
1. letnik - 2 datoteki
2. letnik +55
6. razred +255
7. razred +87
Afrika, Azija, Amerika +77
Afrika, Latinska Amerika, zelena revolucija +17
Afrika - 10 datotek
Alpski svet - 3 datoteke
Avstralija, uvod v Evropo, Vzhodna Evropa +17
Azija, Afrika - 3 datoteke
Azija - 2 datoteki
Bolivija - delovni list +31
Dinarske in primorske pokrajine +18
Dinarski svet +16
Evropa - 7 datotek
Geomorfologija +18
Industrija, energija, rudnine +12
Južna in Jugovzhodna Evropa -1
Južna in Srednja Amerika +7
Kamnine +9
Karta sveta +3
Kmetijstvo +27
Kuba - delovni list +10
Latinska Amerika - 2 datoteki
Morje +8
Naselja +21
Obalni relief - 2 datoteki
Obča geografija - 3 datoteke
Podnebje, rastlinstvo, prebivalstvo +30
Podnebje - 2 datoteki
Površje zemlje +2
Prebivalstvo, naselja - 2 datoteki
Prebivalstvo - 2 datoteki
Promet +18
Prst +14
Razno - 2 datoteki
Rečni relief +15
Relief +12
Severna, južna in jugovzhodna Evropa - 2 datoteki
Severna Amerika, Avstralija +28
Severna Amerika - 2 datoteki
Slovenija - 20 datotek
Srednja Evropa - 4 datoteke
Submediteranska Slovenija +10
Subpanonska Slovenija +2
Švica +12
Tajga - delovni list +11
Turizem - 2 datoteki
Uvod v geografijo, vulkani, potresi, litosferske plošče, nastajanje gorstev +9
Vetrni relief - 2 datoteki
Vodovje -6
Vremenski elementi 0
Zahodna in Severna Evropa +3
Zunanji procesi +7
  • © Dijaški.net 2000-2021
  • Vse pravice pridržane