1. Domov
  2. Zbirka gradiv
  3. Kemija
  4. Referati, seminarske naloge

Referati, seminarske naloge

 
Ali je Zemlja še moder planet +70
Alkalijske kovine - 6 datotek
Alkalijske spojine in halogeni elementi v vsakdanjem življenju +21
Alkani +114
Alkimija - predstavitev +38
Alkoholi - 4 datoteke
Alkoholne pijače +47
Aluminij - 4 datoteke
Amini - 2 datoteki
Aminokisline - predstavitev +24
Amoniak - 3 datoteke
Amonijak [04] - predstavitev +17
Anorganske spojine - 2 datoteki
Antibiotki +14
Aspirin - 2 datoteki
Aspirin ali acetilsalicilna kislina +5
Atom - 2 datoteki
Avogadro, Amadeo -2
Baker - 4 datoteke
Barve za kovino 0
Barvila +33
Baze - 2 datoteki
Beljakovine - 3 datoteke
Bencin +9
Biogeni elementi - predstavitev +29
Bioplin - predstavitev -6
Brom in zlato +18
Curie, Marie - 3 datoteke
Čistilna sredstva +26
Davy, Humphry - 5 datotek
Disaharidi - 2 datoteki
Določitev vsebnosti kalija v prsti 0
Dragi in okrasni kamni +7
Dušik - 3 datoteke
Dušik in njegove spojine - 3 datoteke
Elementi in periodni sistem +2
Estri - 2 datoteki
Eten - predstavitev +5
Eterična olja - predstavitev +6
Fenoli +9
Fermentacija - predstavitev +19
Fizikalne lastnosti alkanov - predstavitev +8
Fluor -11
Fosforjeva (V) kislina -10
Fosilna goriva +23
Galvanski člen - spis -3
Goriva - 2 datoteki
Goriva in osnesnaževanje -16
Gradbeni materiali -10
Guma - 2 datoteki
Halogeni elementi, žlahtni plini - predstavitev 0
Halogeni elementi - 5 datotek
Halogenirani areni - reakcije -13
Halogenirani ogljikovodiki +7
Helij +8
Hitrost kemijske reakcije - predstavitev -8
Hranila in živila +9
Indikatorji -12
Ionska vez -1
Jedrska magnetna resonanca (NMR) - predstavitev -10
Jeklo - pridobivanje - predstavitev +11
Jod - predstavitev 0
Kako poskrbeti za čistejse okolje -9
Kalij -27
Karboksilne kisline - predstavitev +10
Karbonska vlakna -13
Katran -19
Kavčuk - 4 datoteke
Kemična industrija - predstavitev +1
Kemično in biološko orožje 0
Kemija - predstavitev +6
Kemijske reakcije +3
Kemijsko ravnotežje - predstavitev -13
Kisel dež - 2 datoteki
Kisik - 6 datotek
Kisik in njegove spojine - predstavitev +11
Kisline, baze in soli - predstavitev -14
Kisline in baze - predstavitev +2
Kisline v vsakdanjem življenju - 2 datoteki
Kofein - 2 datoteki
Kositer - predstavitev -19
Kovine - 7 datotek
Kremen - 2 datoteki
Kripton, ksenon -2
Kristali in minerali -2
Krom - 2 datoteki
Ksenon -10
Kvazikristali -19
Lavoisier, Antoine Laurent de - 2 datoteki
Lipidi - 2 datoteki
Ločevanje in recikliranje odpadkov +11
Lužila in luženje -21
Magnezij +26
Marmelada +9
Maščobe - 3 datoteke
Mednarodno leto kemije 2011 - voda -2
Metanol -6
Mila - predstavitev +21
Minerali in kristali +9
Monosaharidi - 2 datoteki
Morfin - predstavitev +9
Nafta - 16 datotek
Nafta [08] - uporaba v kemijski industriji -6
Nafta in plin -17
Nafta in zemeljski plin - 2 datoteki
Nanodelci +6
Nanotehnologija - predstavitev +6
Naravni polimeri - 2 datoteki
Natrij - 2 datoteki
Natrijev klorid - 5 datotek
Nobel, Albert - predstavitev +3
Nomenklatura organskih spojin - 2 datoteki
Ogenj -8
Ogljik - 3 datoteke
Ogljikovi hidrati - 5 datotek
Onesnaževanje z ogljikovodiki - predstavitev -4
Onesnaževanje zraka - 3 datoteke
Opisi elementov in njihovih anorganskih spojin +8
Organski halogenidi [01] - uporaba 0
Ozonska luknja +43
Pasteur, Luis 0
Pepel - uporaba - predstavitev -1
Periodni sistem elementov - 5 datotek
Pesticidi in njihov vpliv na okolje +8
Platina +22
Polimeri - 6 datotek
Polisaharidi - predstavitev -25
Pomen kalija za telo in določanje kalija v živilih +2
Pregl, Friderik +33
Prehodni elementi - 3 datoteke
Radioaktivnost [01] - predstavitev 0
Rastlinske in živalske maščobe - 2 datoteki
Ravnotežja v vodnih raztopinah - predstavitev +7
Razstreliva +7
Raztapljanje ionskega kristala +8
Raztopine - predstavitev +6
Reaktivnost ogljikovodikov - predstavitev +6
Saharoza - 2 datoteki
Silicij - 3 datoteke
Sladkor +11
Soli - predstavitev 0
Steklo - 3 datoteke
Strupi in plesni - predstavitev +6
Svinec - 4 datoteke
Titan +1
Topla greda - 2 datoteki
Tovarna umetnih gnojil +8
Umetna gnojila - 5 datotek
Umetne mase - predstavitev +34
Umetne snovi - 2 datoteki
Viskoznost motornih olj +3
Vitamini - predstavitev +30
Vlakna - struktura in lastnosti +21
Voda - 8 datotek
Vodik +22
Vodik in kisik +22
Vosek - predstavitev +7
Zemljoalkalijske kovine - 2 datoteki
Zeoliti - 2 datoteki
Zlato - 4 datoteke
Zrak - sestava +11
Železo, jeklo in rjavenje - predstavitev +20
Železo - 2 datoteki
Žlahtni plini - 6 datotek
Žveplo in žveplove spojine +27
Žveplova (VI) kislina - indikator razvitosti industrije - 2 datoteki
Žveplova (VI) kislina - proizvodnja +12
  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane