Testi, kontrolne naloge

 
2. letnik - 2 datoteki
4. letnik - 2 datoteki
8. razred - 4 datoteke
Absolutna vrednost, intervali, množice točk v koordinatni ravnini +4
Algebrski izrazi +55
Algebrski ulomki, sorazmerje +154
Aritmerično in geometrijsko zaporedje +7
Eksponentna enačba - 2 datoteki
Eksponentna in logaritemska funkcija +3
Eksponentna in logaritemska funkcija, kompleksna števila +30
Enačbe, funkcije - 2 datoteki
Enačbe, množice +32
Enačbe - 5 datotek
Faktorizacija izrazov, trigonometrijske enačbe, krožne funkcije, kot med premicama +7
Funkcije, izrazi -7
Funkcije, kvader, kocka -13
Funkcije - 13 datotek
Geometrija - 2 datoteki
Geometrija v ravnini - 9 datotek
Geometrijska telesa - 2 datoteki
Geometrijska vrsta, obrestno-obrestni račun - 2 datoteki
Grafi kotnih funkcij +2
Integrali, odvodi, zaporedja, funkcije +1
Integrali, odvodi, zaporedja, funkcije, vektorji - 2 datoteki
Izjave, množice, naravna števila, cela števila, potence +7
Izjave, množice, števila, potence, izrazi +6
Izrazi -3
Izrazi s koreni, besedilne naloge, linearni sistem +4
Kombinatorika - 3 datoteke
Kompleksna števila, logaritmi +4
Kompleksna števila - 8 datotek
Koordinatni sistem v ravnini 0
Kotne funkcije, adicijski izreki +2
Kotne funkcije, enačbe, kompleksna stevila +8
Kotne funkcije, podobnost +8
Kotne funkcije, polinomi, elipsa, krožnica -13
Kotne funkcije - 14 datotek
Krožnica +1
Kvadratna funkcija, kompleksna števila 0
Kvadratna funkcija, kvadratna enačba - 2 datoteki
Liki, kombinatorika, verjetnost - 3 datoteke
Liki, trigonometrija, izrazi +5
Limita zaporedja +1
Linearna funkcija, geometrija v ravnini -3
Linearna funkcija, ploščina trikotnika, enačba premice +3
Linearna funkcija, razstavljanje, dokazi o deljivosti -16
Linearna funkcija - 5 datotek
Logaritmi - križanka +16
Logika - 2 datoteki
Množice, izjave -3
Množice, neenačbe enačbe, razstavljanje +7
Množice, računanje izrazov, razstavljanje, algebrski ulomki, enačbe, izrazi z absolutno vrednostjo, linearni sistem +5
Množice, števila, potence, izrazi +7
Množice, ulomki, enačbe +4
Naravna števila +20
Paragole - 2 datoteki
Piramida, liki +11
Pitagorov izrek - 2 datoteki
Polinomi, racionalne funkcije - 2 datoteki
Polinomi - 3 datoteke
Poslovna matematika - 5 datotek
Potence, enačbe, ulomki, linearna funkcija +51
Potence z osnovo 10 [01] -1
Premica -1
Pretvarjanje enot [01] 0
Prizma, kocka +8
Prizma, valj +10
Prizme +2
Prosti in vezani vektorji, koreni višjih stopenj, izrazi z negativnimi eksponenti +1
Ravninska geometrija +2
Ravninska in prostorska geometrija 0
Razstavljanje ulomki 0
Razteg funkcij, kvadratna funkcija +3
Realna števila 0
Sorazmerja, podobnost - 2 datoteki
Statistika - 2 datoteki
Stožnice -1
Številske množice, računske operacije 0
Trigonometrijske enačbe 0
Trikotnik, paralelogram, vektorji -11
Trikotnik, vektorji -2
Trikotnik, vektorji, enačbe, funkcije -9
Ulomki +23
Ulomki, logika, potence +22
Vektorji, izrazi, paralelogram +3
Vektorji, koreni -23
Vektorji - 2 datoteki
Vezani vektorji +1
Vrste, limita, zaporedja, indukcija [01] -1
Vrste, limita zaporedja, obrestno-obrestni račun - 2 datoteki
Zaporedja - 6 datotek
Zveznost odvodi, limita funkcije - 2 datoteki
  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane