Plonkci - književnost

 
Ahil +40
Antična književnost +34
Avantgarda +14
Barok -16
Barok, klasicizem +6
Cankar, Ivan +35
Flaubert, Gustave: Gospa Bovary +59
Humanizem, renesansa +14
Kette, Murn +24
Klasicizem +16
Književna obdobja - glavni avtorji +65
Književne osebe +26
Latinski pesniki +16
Linhart, Anton Tomaž: Ta veseli dan ali Matiček se ženi +45
Ljudsko slovstvo +31
Moderna na Slovenskem - 5 datotek
Modernizem, eksistencializem, ekspresionizem, konstruktivizem +26
Nova romantika +32
Orientalska književnost +21
Predromantika +12
Protestantizem, reformacija +25
Protireformacija, barok na Slovenskem +9
Razsvetljenstvo - 3 datoteke
Razsvetljenstvo na Slovenskem - 2 datoteki
Realizem, naturalizem +15
Realizem - 2 datoteki
Realizem na Slovenskem - 2 datoteki
Reformacija +13
Reformacija, protestantizem +8
Reformacija, renesansa, barok, realizem +36
Reformacija na Slovenskem +16
Renesančni roman +8
Rimska književnost +9
Romantika - 2 datoteki
Romantika na Slovenskem +8
Slovenski pisatelji in pesniki +17
Socialni realizem, modernizem 0
Sofoklej: Antigona +79
Srednjeveška in renesančna književnost, humanizem, renesansa +11
Srednjeveška književnost +8
Tavčar, Ivan +15
Wilde, Oscar +8
  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane