Plonkci - književnost

 
Ahil +41
Antična književnost +35
Avantgarda +14
Barok -16
Barok, klasicizem +6
Cankar, Ivan +35
Flaubert, Gustave: Gospa Bovary +59
Humanizem, renesansa +13
Kette, Murn +22
Klasicizem +15
Književna obdobja - glavni avtorji +64
Književne osebe +25
Latinski pesniki +15
Linhart, Anton Tomaž: Ta veseli dan ali Matiček se ženi +42
Ljudsko slovstvo +30
Moderna na Slovenskem - 5 datotek
Modernizem, eksistencializem, ekspresionizem, konstruktivizem +25
Nova romantika +31
Orientalska književnost +20
Predromantika +11
Protestantizem, reformacija +24
Protireformacija, barok na Slovenskem +8
Razsvetljenstvo - 3 datoteke
Razsvetljenstvo na Slovenskem - 2 datoteki
Realizem, naturalizem +14
Realizem - 2 datoteki
Realizem na Slovenskem - 2 datoteki
Reformacija +12
Reformacija, protestantizem +6
Reformacija, renesansa, barok, realizem +34
Reformacija na Slovenskem +15
Renesančni roman +7
Rimska književnost +8
Romantika - 2 datoteki
Romantika na Slovenskem +7
Slovenski pisatelji in pesniki +17
Socialni realizem, modernizem -1
Sofoklej: Antigona +78
Srednjeveška in renesančna književnost, humanizem, renesansa +11
Srednjeveška književnost +7
Tavčar, Ivan +14
Wilde, Oscar +7
  • © Dijaški.net 2000-2020
  • Vse pravice pridržane