Snov, zapiski - slovnica

 
1. letnik - 3 datoteke
2. letnik - 4 datoteke
3. letnik - 5 datotek
7., 8. in 9. razred - celotna snov +1263
Beseda, besedilne vrste +109
Beseda - 4 datoteke
Besedi idiot in kreten - predstavitev -30
Besedila - 15 datotek
Besedilne vrste - 13 datotek
Besedne vrste - 10 datotek
Besedne zveze +119
Besedni jezik, besede, pravila +21
Besedoslovje - 2 datoteki
Besedotvorje - 2 datoteki
Celotna snov - povzetek +110
Celotna snov štirih let +72
Členek - 2 datoteki
Esej +32
Faze sporočanja +14
Frazemi - 2 datoteki
Glagol - 3 datoteke
Glasoslovje, sporazumevanje +36
Glasoslovje - 4 datoteke
Glasovi slovenskega knjižnjega jezika +35
Indoevropski jeziki +5
Indoevropski prajezik -2
Jezik, besede, pravila -1
Jezik - 5 datotek
Jeziki -52
Jezikovna vzgoja +1
Jezikovni priročniki, uporaba SSKJ -22
Knjižne in neknjižne zvrsti -31
Lastna imena 0
Ločila - 2 datoteki
Medmet -39
Narečne besede na Primorskem 0
Nastanek slovenskega jezika - 3 datoteke
Neumetnostna besedila - povzetki -17
Neumetnostno besedilo -9
Oblikoslovje - 4 datoteke
Oblikovna stran besed - 2 datoteki
Obvestilo o razstavi Janez Puh -9
Ocena - kritika +6
Odvisniki - 5 datotek
Pisave - 2 datoteki
Pismo +35
Podredja, priredja +220
Poved, stavek, stavčni členi, priredje, podredje +64
Povezovanje stavkov v besedilo +14
Praslovanščina -9
Pravorečje +4
Pregledno o pesniškem jeziku +1
Prenosnik -1
Pridevnik +25
Pridevniška beseda - 3 datoteke
Priredja - 6 datotek
Prošnja za počitnisko delo +127
Prošnja za štipendijo +96
Ravnine jezika +11
Razvoj jezika - 2 datoteki
Razvoj slovenskega jezika +21
SSKJ - 2 datoteki
Samostalnik - sklanjatve +59
Samostalniška beseda - 3 datoteke
Skladnja - 3 datoteke
Sklanjatve - 2 datoteki
Slovarji +17
Slovenščina - 2 datoteki
Slovnica - 6 datotek
Socialne zvrsti, glasoslovje, besedilo +9
Socialne zvrsti slovenskega jezika - 2 datoteki
Sopomenske besede +19
Splošna navodila za pisanje seminarskih nalog 0
Sporazumevanje, jezik -5
Sporazumevanje - 3 datoteke
Sporazumevanje slepih -14
Sporočanje +19
Stara cerkvena slovanščina +15
Stavčni členi +114
Stil pisanja -3
Tvarna stran besede +16
Tvorjenke +65
Umetnostno besedilo -16
Vejica - 2 datoteki
Veznik, členek, medmet +2
Zaimki - 2 datoteki
Zgodovina slovenskega jezika - 4 datoteke
Zgodovina slovenskega knjižnega jezika +25
Zveza stavkov +14
Zvrsti slovenskega jezika +30
  • © Dijaški.net 2000-2020
  • Vse pravice pridržane