Snov, zapiski - slovnica

 
1. letnik - 3 datoteke
2. letnik - 4 datoteke
3. letnik - 5 datotek
7., 8. in 9. razred - celotna snov +1271
Anatomija tvorjenja glasov +1
Beseda, besedilne vrste +110
Beseda - 4 datoteke
Besedi idiot in kreten - predstavitev -29
Besedila - 15 datotek
Besedilne vrste - 13 datotek
Besedna umetnost +1
Besedne vrste - 10 datotek
Besedne zveze +120
Besedni jezik, besede, pravila +22
Besedoslovje - 2 datoteki
Besedotvorje - 3 datoteke
Celotna snov - povzetek +118
Celotna snov štirih let +108
Členek - 2 datoteki
Esej +35
Faze sporočanja +16
Frazemi - 2 datoteki
Glagol - 3 datoteke
Glasoslovje, sporazumevanje +38
Glasoslovje - 6 datotek
Glasovi slovenskega knjižnjega jezika +36
Indoevropski jeziki - 2 datoteki
Indoevropski prajezik -3
Jezik, besede, pravila -1
Jezik - 6 datotek
Jeziki -53
Jezikovna vzgoja +2
Jezikovni priročniki, uporaba SSKJ -23
Knjižne in neknjižne zvrsti -31
Korekturna znamenja +1
Lastna imena +1
Ločila - 2 datoteki
Medmet -41
Narečne besede na Primorskem +2
Nastanek slovenskega jezika - 3 datoteke
Neumetnostna besedila - povzetki -15
Neumetnostno besedilo -8
Oblikoslovje - 4 datoteke
Oblikovna stran besed - 2 datoteki
Obvestilo o razstavi Janez Puh -10
Ocena - kritika +6
Odvisniki - 5 datotek
Pisave - 2 datoteki
Pismo +35
Podredja, priredja +231
Poved, stavek, stavčni členi, priredje, podredje +65
Povezovanje stavkov v besedilo +14
Praslovanščina -9
Pravopis +1
Pravorečje +6
Pregledno o pesniškem jeziku +2
Prenosnik -1
Pridevnik - 2 datoteki
Pridevniška beseda - 3 datoteke
Priredja - 6 datotek
Prošnja za počitnisko delo +124
Prošnja za štipendijo +96
Ravnine jezika +11
Razvoj jezika - 2 datoteki
Razvoj slovenskega jezika +24
SSKJ - 2 datoteki
Samostalnik - sklanjatve +60
Samostalniška beseda - 3 datoteke
Skladnja - 3 datoteke
Sklanjatve - 2 datoteki
Slovarji +19
Slovenščina - 2 datoteki
Slovnica - 6 datotek
Socialne zvrsti, glasoslovje, besedilo +9
Socialne zvrsti slovenskega jezika - 2 datoteki
Sopomenske besede +19
Splošna navodila za pisanje seminarskih nalog -1
Sporazumevanje, jezik -3
Sporazumevanje - 3 datoteke
Sporazumevanje slepih -14
Sporočanje +21
Stara cerkvena slovanščina +16
Stavčni členi +114
Stil pisanja +1
Tvarna stran besede +17
Tvorjenke +70
Umetnostno besedilo -17
Vejica - 2 datoteki
Veznik, členek, medmet +2
Zaimki - 2 datoteki
Zgodovina slovenskega jezika - 4 datoteke
Zgodovina slovenskega knjižnega jezika +27
Zveza stavkov +16
Zvrsti slovenskega jezika +31
  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane