Splošna matura

Italijanščina

Maturitetne pole in gradiva

Podatki o maturitetnih polah in gradivih trenutno za izbrani predmet trenutno niso na voljo.

Meje za ocene

Italijanščina - Višja raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5 6 7 8
2019 40 50 60 65 70 75 81 89
2018 40 50 60 65 70 75 81 90
2017 40 50 60 65 71 76 81 90
2016 40 50 60 65 71 76 82 89
2015 40 50 60 65 71 76 82 90
2014 40 50 60 65 71 76 81 90
2013 40 50 60 65 71 76 82 90
2012 40 50 60 65 71 76 82 90
2011 40 50 60 65 70 75 81 90
2010 40 50 59 64 70 75 80 90
2009 38 47 59 65 68 76 81 88
2008 40 50 60 65 71 77 87 89
2007 40 50 / 60 / 71 / 82
2006 40 50 / 57 / 71 / 82
2005 40 50 / 58 / 71 / 83
2004 40 50 / 58 / 71 / 83
2003 39.2 49 / 58 / 73 / 84
2002 40.8 51 / 62 / 73 / 84
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2021
  • Vse pravice pridržane