1. Domov
  2. Splošna matura
  3. Madžarščina kot drugi jezik na narodnostno mešanem območju v Prekmurju
Splošna matura

Madžarščina kot drugi jezik na narodnostno mešanem območju v Prekmurju

Maturitetne pole in gradiva

Podatki o maturitetnih polah in gradivih trenutno za izbrani predmet trenutno niso na voljo.

Meje za ocene

Madžarščina kot drugi jezik na narodnostno mešanem območju v Prekmurju - Višja raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5 6 7 8
2019 40 50 61 66 72 78 84 90
2018 40 50 61 66 72 78 84 90
2017 40 50 61 66 72 78 85 90
2016 40 50 62 67 73 79 86 90
2015 40 50 63 73 89 / /
2014 40 50 63 73 87 / /
2013 40 50 63 73 87 / /
2012 40 50 63 74 87 / /
2011 40 50 63 74 87 / /
2010 40 50 63 76 86 / /
2009 40 50 63 76 87 / /
2008 40 50 63 76 88 / /
2007 40 50 63 76 88 / /
2006 40 50 63 76 88 / /
2005 40 50 63 76 88 / /
2004 40 50 63 76 88 / /
2003 40 50 63 76 88 / /
2002 40 50 63 76 88 / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2021
  • Vse pravice pridržane