1. Domov
  2. Splošna matura
  3. Madžarščina kot drugi jezik na narodnostno mešanem območju v Prekmurju
Splošna matura

Madžarščina kot drugi jezik na narodnostno mešanem območju v Prekmurju

Maturitetne pole in gradiva

Podatki o maturitetnih polah in gradivih trenutno za izbrani predmet trenutno niso na voljo.

Meje za ocene

Madžarščina kot drugi jezik na narodnostno mešanem območju v Prekmurju - Višja raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5 6 7 8
2017 40 50 61 66 72 78 85 90
2016 40 50 62 67 73 79 86 90
2015 40 50 63 73 89 / /
2014 40 50 63 73 87 / /
2013 40 50 63 73 87 / /
2012 40 50 63 74 87 / /
2011 40 50 63 74 87 / /
2010 40 50 63 76 86 / /
2009 40 50 63 76 87 / /
2008 40 50 63 76 88 / /
2007 40 50 63 76 88 / /
2006 40 50 63 76 88 / /
2005 40 50 63 76 88 / /
2004 40 50 63 76 88 / /
2003 40 50 63 76 88 / /
2002 40 50 63 76 88 / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2020
  • Vse pravice pridržane