Biotehniški izobraževalni center Ljubljana - Gimnazija in veterinarska šola

Veterinarski tehnik SSI

Vrsta in trajanje : Srednje strokovno izobraževanje (4 leta )
Pridobljen naziv: Veterinarski tehnik / Veterinarska tehnica

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Poklic veterinarskega tehnika je primeren za tiste, ki imajo radi živali, razgibano delo in se ne bojijo umazanih rok. Imajo smisel za delo z živalmi, so delovni, odgovorni, vztrajni, vedoželjni in motivirani za učenje. Veterinarski tehniki morajo imeti sposobnost opazovanja, spretne roke in prste, biti morajo natančni in iznajdljivi. Delo poteka pogosto v težkih razmerah, na nekaterih delovnih mestih v umazaniji in smradu, velika je možnost poškodb (ugrizov, brc,...), zato morajo biti veterinarski tehniki dobrega zdravja. Ovire pri njihovem delu so lahko alergije ali barvna slepota.

Veterinarski tehniki se usposobijo za zahtevnejša tehnično-operativna dela v veterinarstvu, živinoreji, trgovini za živali, pri oskrbi živali in drugod.

Potrebna strokovna znanja dijaki pridobijo pri strokovnih modulih, v katere je vključeno tudi praktično delo.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enega predmeta splošne mature - petega predmeta.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Veterinarski tehniki se zaposlujejo v veterinarskih ambulantah, veterinarskih klinikah, laboratorijih in zavetiščih za živali, v živalskih vrtovih, na večjih farmah in v trgovinah za male živali. Lahko pa tudi v proizvodnji živil živalskega izvora (mlekarne, klavnice, sirarne...), v laboratorijih, v živinorejskih obratih, v kmetijski proizvodnji in predelavi, na področju svetovanja, v inšpekcijskem nadzorstvu, v šolstvu in drugje.
Vpisni pogoji
  • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
  • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2020/21 84 97 Omejitev, minimum je 137 9 131
2019/20 84 114 Omejitev, minimum je 139 8 136
2018/19 84 77 Omejitev, minimum je 127 8 111
2017/18 84 118 Omejitev, minimum je 144 8 140
2016/17 84 142 Omejitev, minimum je 145 8 143
2015/16 56 125 Omejitev, minimum je 139 7 137
2014/15 56 122 Omejitev, minimum je 145 8 137
2013/14 56 148 Omejitev, minimum je 141 8 140
2012/13 56 114 Omejitev, minimum je 133 7 130
2011/12 56 117 Omejitev, minimum je 132 6 130
2010/11 56 122 Omejitev, minimum je 131 / 128
2009/10 56 117 Omejitev, minimum je 132 8 127
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2020
  • Vse pravice pridržane