Biotehniška šola Maribor Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Kmetijsko-podjetniški tehnik (pti) PTI

Vrsta in trajanje : Poklicno-tehniško izobraževanje (2 leti)
Pridobljen naziv: Kmetijsko-podjetniški tehnik / Kmetijsko-podjetniška tehnica

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program je namenjen dijakom, ki so končali program srednjega poklicnega izobraževanja in pridobili naziv vrtnar, cvetličar, kmetijski mehanik, kmetovalec, kmetovalka-gospodinja, gozdar ali gospodar na podeželju.

Dijaki se izobražujejo na področjih kmetijstva (poljedeljstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, živinoreja), ki zahtevajo širše strokovno in splošno znanje pri načrtovanju, vodenju, spremljanju in izvajanju dela v rastlinski in živalski proizvodnji ter dopolnilnih dejavnostih v skladu z načeli trajnostnega razvoja, zagotavljanja kakovosti in varstva pri delu.

Naučijo se:
 • načrtovati kmetijsko pridelavo in rejo živali,
 • pridelovati poljšče, vrtnine, sadje, grozdje in krmo,
 • strokovno izvajati dela v poljedelski, živinorejski, sadjarski in vinogradniški predelavi, pridelavi in prodaji,
 • oskrbovati domače živali,
 • varno ravnati s škodljivimi in nevarnimi snovmi ter odpadki kmetijske pridelave in reje ter
 • svetovati pri prodaji kmetijskih izdelkov in storitev ter materiala za potrebe kmetijske pridelave in reje.
Pripravljajo se za uspešno vključevanje na evropski trg ter razvijajo ekološko zavest, gospodarnost, osebno odgovornost, samostojno delo in samoiniciativnost.

Program je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih modulov ter praktičnega izobraževanja v šoli in pri pri delodajalcu.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enega predmeta splošne mature - petega predmeta.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Kmetijsko-podjetniški tehniki se zaposlujejo na kmetijskih obratih oziroma podjetjih, večjih kmetijskih gospodarstvih, trgovinah s kmetijskim repromaterialom in kmetijsko mehanizacijo, turističnih kmetijah,...
Vpisni pogoji
 • Končan program srednjega poklicnega izobraževanja in pridobljeni naziv: vrtnar, cvetličar, kmetijski mehanik, kmetovalec, kmetovalka-gospodinja, gozdar ali gospodar na podeželju.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 28 / / 20 /
2023/24 28 13 / 19 /
2022/23 28 / / 20 /
2021/22 28 8 Brez omejitve 23 /
2020/21 28 7 Brez omejitve / /
2019/20 28 16 Brez omejitve / /
2018/19 28 8 Brez omejitve 16 /
2017/18 28 / / / /
2016/17 28 18 Brez omejitve / /
2015/16 28 15 / / /
2014/15 28 10 / / /
2013/14 28 9 / 15 /
2012/13 28 11 / / /
2011/12 28 12 / / /
2010/11 28 / / / /
2009/10 28 15 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane