Biotehniška šola Maribor Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Veterinarski tehnik SSI

Vrsta in trajanje : Srednje strokovno izobraževanje (4 leta )
Pridobljen naziv: Veterinarski tehnik / Veterinarska tehnica

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Poklic veterinarskega tehnika je primeren za tiste, ki imajo radi živali, razgibano delo in se ne bojijo umazanih rok. Imajo smisel za delo z živalmi, so delovni, odgovorni, vztrajni, vedoželjni in motivirani za učenje. Veterinarski tehniki morajo imeti sposobnost opazovanja, spretne roke in prste, biti morajo natančni in iznajdljivi. Delo poteka pogosto v težkih razmerah, na nekaterih delovnih mestih v umazaniji in smradu, velika je možnost poškodb (ugrizov, brc,...), zato morajo biti veterinarski tehniki dobrega zdravja. Ovire pri njihovem delu so lahko alergije ali barvna slepota.

Veterinarski tehniki se usposobijo za zahtevnejša tehnično-operativna dela v veterinarstvu, živinoreji, trgovini za živali, pri oskrbi živali in drugod.

Potrebna strokovna znanja dijaki pridobijo pri strokovnih modulih, v katere je vključeno tudi praktično delo.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enega predmeta splošne mature - petega predmeta.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Veterinarski tehniki se zaposlujejo v veterinarskih ambulantah, veterinarskih klinikah, laboratorijih in zavetiščih za živali, v živalskih vrtovih, na večjih farmah in v trgovinah za male živali. Lahko pa tudi v proizvodnji živil živalskega izvora (mlekarne, klavnice, sirarne...), v laboratorijih, v živinorejskih obratih, v kmetijski proizvodnji in predelavi, na področju svetovanja, v inšpekcijskem nadzorstvu, v šolstvu in drugje.
Vpisni pogoji
  • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
  • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2023/24 84 108 Omejitev, minimum je 130 9 129
2022/23 84 97 Omejitev, minimum je 126 9 116
2021/22 84 94 Omejitev, minimum je 115 9 114
2020/21 84 87 / / /
2019/20 84 80 Brez omejitve 8 /
2018/19 84 88 Brez omejitve 2 /
2017/18 84 84 Brez omejitve 7 /
2016/17 84 101 Omejitev, minimum je 127 10 117
2015/16 56 105 Omejitev, minimum je 126 9 124
2014/15 56 103 Omejitev, minimum je 123 9 112
2013/14 56 95 Brez omejitve / /
2012/13 56 93 Brez omejitve 2 /
2011/12 28 76 Omejitev, minimum je 118 6 115
2010/11 28 72 Brez omejitve / /
2009/10 28 65 Brez omejitve 8 /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2023
  • Vse pravice pridržane