Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne

Pomožni administrator (gg) NPI

Vrsta in trajanje : Nižje poklicno izobraževanje (2 leti )
Pridobljen naziv: Pomožni administrator / Pomožna administratorka

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program je namenjen gibalno oviranim dijakom.

Pripravi jih za raznovrstna strokovna opravila na komercialnem, administrativnem in računovodskem področju Pridobijo tudi znanja s področja sodobne informacijske tehnologije in komunikacijske veščine, ki so pri delu administratorja zelo pomembne.

Konča se z zaključnim izpitom, ki obsega eno enoto - zaključno delo. To je izdelek oziroma storitev z zagovorom, s katerim dijak dokaže, da zna povezati strokovno-teoretično in praktično znanje.


Uspešno končan program omogoča vpis v izobraževalne programe srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja.

Pomožni administratorji se zaposlujejo v invalidskih podjetjih, društvih, javni upravi, zavarovalnici, v podjetjih in v zasebnem sektorju (tajništvo, kadrovska služba, arhivi, komerciala) za lažja pomožna administrativna dela.
Vpisni pogoji
  • Končan najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in izpolnjene osnovnošolske obveznosti ali
  • zaključeno osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.
  • Ustrezna odločba o usmeritvi.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2020/21 / / / / /
2019/20 / / / / /
2018/19 / / / / /
2017/18 / / / / /
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

  • © Dijaški.net 2000-2020
  • Vse pravice pridržane