Dvojezična srednja šola Lendava Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Avtoserviser (DV) SPI

Vrsta in trajanje : Srednje poklicno izobraževanje (3 leta )
Pridobljen naziv: Avtoserviser / Avtoserviserka

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program je prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju.

Dijaki se usposobijo za vzdrževanje motornih vozil in motorjev z notranjim zgorevanjem. Nauči jih sistematičnega iskanja napak na mehaničnih, pnevmatskih, hidravličnih, električnih in elektronskih sistemih motornih vozil, popravljanja sklopov, nastavljanja osnovnih vrednosti, kontrole in presoje funkcije in stanja motornega vozila. Obenem se dijaku naučijo dela z diagnostičnimi napravami, ter znajo slediti tehnološkemu razvoju.

Pratično usposabljanje poteka v šoli in strnjeno pri delodajalcu. V 1. in 2 letniku 3. tedne, v 3. letniku pa pol leta.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

Uspešno končan program omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Avtoserviserji se zaposlujejo v avtoservisnih delavnicah, v vulkanizerskih delavnicah, v podjetjih proizvodnje motornih vozil in drugje kot serviserji osebnih in tovornih vozil ter voznih sredstev, komercialni in nabavni referenti, svetovalci za prodajo, cenilci avtomobilskih škod, poklicni vozniki, trgovski zastopniki ali poslovodje, prodajalci avtomobilov in tehnične opreme,...
Vpisni pogoji
  • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
  • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2023/24 16 3 / 12 /
2022/23 16 8 / 6 /
2021/22 16 7 Brez omejitve 8 /
2020/21 16 3 Brez omejitve 11 /
2019/20 16 4 Brez omejitve 12 /
2018/19 16 / Brez omejitve 15 /
2017/18 16 2 Brez omejitve 13 /
2016/17 16 1 Brez omejitve / /
2015/16 16 1 Brez omejitve 14 /
2014/15 16 5 Brez omejitve 11 /
2013/14 16 2 Brez omejitve 14 /
2012/13 16 4 Brez omejitve 11 /
2011/12 22 2 Brez omejitve 22 /
2010/11 22 3 Brez omejitve / /
2009/10 22 6 Brez omejitve 19 /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2023
  • Vse pravice pridržane