Dvojezična srednja šola Lendava Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Kemijski tehnik (DV) SSI

Vrsta in trajanje : Srednje strokovno izobraževanje (4 leta )
Pridobljen naziv: Kemijski tehnik / Kemijska tehnica

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program je prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju.

Program usposobi dijake za upravljanje in vodenje naprav in procesov v kemijski industriji, opravljanje najrazličnejših kemijskih in fizikalno-kemijskih analiz v različnih laboratorijih. Ne samo v kemijski industriji, ampak tudi na drugih področjih.

Dijaki se naučijo:
 • izvedbe postopkov vzorčenja surovin, embalaže in izdelkov,
 • izvedbe rutinskih analiznih preizkusov s področja klasične kvalitativne in kvantitativne analizne kemije,
 • izvedbe rutinskih analiznih preizkusov z nekaterimi instrumentalnimi tehnikami analizne kemije,
 • izvedbe nekaterih kemijskih sintez v laboratorijskem merilu,
 • izvedbe in nadzora osnovnih mehanskih operacij,
 • izvedbe in nadzora osnovnih separacijskih procesov,
 • uporabe ustreznih merilnih in kontrolnih postopkov in instrumentov,
 • izvedbe zahtev in predpisov za zagotavljanje varnega dela in varstva okolja v industriji in kemijskem laboratoriju.

Program je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, obveznih in izbirnih strokovnih modulov, praktičnega izobraževanja v šoli in pri delodajalcih, interesnih dejavnosti ter odprtega kurikula.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enega predmeta splošne mature - petega predmeta.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Kemijski tehniki se zaposlujejo v kemijski, papirniški ali sorodni industriji na različnih področjih, od priprave proizvodnje, proizvodnje same, do analitike in razvoja, v razvojnih, raziskovalnih in drugih ustanovah.
Vpisni pogoji
 • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
 • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2023/24 16 11 / 4 /
2022/23 16 / / 16 /
2021/22 16 7 Brez omejitve 8 /
2020/21 16 7 Brez omejitve 8 /
2019/20 16 17 Brez omejitve / /
2018/19 16 8 Brez omejitve 8 /
2017/18 16 8 Brez omejitve 8 /
2016/17 16 11 Brez omejitve 3 /
Prikaži starejše
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane