Gimnazija in srednja šola Kočevje Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Ekonomski tehnik SSI

Vrsta in trajanje : Srednje strokovno izobraževanje (4 leta)
Pridobljen naziv: Ekonomski tehnik / Ekonomska tehnica

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program dijakom da splošna in temeljna ekonomsko-poslovna znanja ter jih nauči analitičnega mišljenja, da jim organizacijske sposobnosti, sposobnosti timskega povezovanja in podjetniške lastnosti. Obenem pa spodbuja njihovo osebnostno rast.

Sestavljen je iz splošnoizobraževalnih predmetov, obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter praktičnega izobraževanja v šoli in pri delodajalcih. Obenem pa ga sestavlja še odprti kurikul, ki obsega učne vsebine glede na dejanske potrebe podjetij in ustanov iz lokalnega okolja.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enega predmeta splošne mature - petega predmeta.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Ekonomski tehniki se zaposlujejo na različnih delovnih mestih v proizvodnih in storitvenih podjetjih, v zavodih ter javni upravi, kot uradniki v knjigovodstvu, uradniki za finance, komercialisti za prodajo, trgovski potniki, zastopniki, nabavno-prodajni referenti, referenti za reklamacije, bančni uradniki, blagajniki, poštni uslužbenci, teletržniki, zavarovalniški asistenti,...
Vpisni pogoji
  • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
  • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 28 15 / / /
2023/24 28 10 / 18 /
2022/23 28 14 / 16 /
2021/22 28 13 Brez omejitve 17 /
2020/21 28 11 Brez omejitve 19 /
2019/20 28 6 Brez omejitve 24 /
2018/19 28 3 Brez omejitve 26 /
2017/18 28 4 Brez omejitve 24 /
2016/17 28 9 Brez omejitve 18 /
2015/16 28 10 Brez omejitve 18 /
2014/15 28 9 Brez omejitve 20 /
2013/14 28 13 Brez omejitve 13 /
2012/13 28 8 Brez omejitve 22 /
2011/12 28 16 Brez omejitve 10 142
2010/11 28 21 Brez omejitve / /
2009/10 28 18 Brez omejitve 9 /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane