Gimnazija in srednja šola Kočevje Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Obdelovalec lesa NPI

Vrsta in trajanje : Nižje poklicno izobraževanje (2 leti)
Pridobljen naziv: Obdelovalec lesa / Obdelovalka lesa

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program dijake usposablja za delo pri osnovnih lesnopredelovalnih strojih, za opravljanje enostavnejših del, za sodelovanje pri izdelavi sestavnih delov ter pri sestavljanju izdelkov lesne industrije, v žagarstvu,.. Zdrave noge, spretne roke in prsti, čut za natančnost, dober vid in sluh so pomembne psihofizične zahteve za opravljanje tega poklica.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

Izobraževanje traja dve leti in je sestavljeno iz splošnega in strokovnega teoretičnega izobraževanja v šoli ter praktičnega usposabljanja v šoli in pri delodajalcih. Konča se z zaključnim izpitom, ki obsega eno enoto - zaključno delo. To je izdelek oziroma storitev z zagovorom, s katerim dijak dokaže, da zna povezati strokovno-teoretično in praktično znanje.

Uspešno končan program omogoča vpis v izobraževalne programe srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja.

Obdelovalci lesa se zaposlujejo v lesni industriji, kjer izdelujejo stavbno ali bivalno pohištvo, v proizvodnji lesnih plošč, nosilcev in drugih lesnih elementov, v delavnicah, kjer izdelujejo lesene izdelke, ki se vgrajujejo v objekte (leseni podi, stropi, stenske obloge, stopnice) in jih tudi vgrajujejo, v delavnicah, kjer izdelujejo lesno galanterijo, otroške igrače, športne rekvizite, glasbila, v obrti, kjer izdelujejo leseno stavno ali bivalno pohištvo po meri.
Vpisni pogoji
  • Končan najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in izpolnjene osnovnošolske obveznosti ali
  • zaključeno osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 16 7 / 11 /
2023/24 16 7 / 12 /
2022/23 16 6 / 14 /
2021/22 16 4 Brez omejitve 16 /
2020/21 16 9 Brez omejitve 11 /
2019/20 16 8 Brez omejitve 11 /
2018/19 16 3 Brez omejitve 15 /
2017/18 16 7 Brez omejitve 13 /
2016/17 16 9 Brez omejitve 10 /
2015/16 16 3 Brez omejitve 17 /
2014/15 16 5 Brez omejitve 14 /
2013/14 16 8 Brez omejitve 12 /
2012/13 16 3 Brez omejitve 17 /
2011/12 16 6 Brez omejitve 14 /
2010/11 16 1 Brez omejitve / /
2009/10 20 9 Brez omejitve 15 /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane