Gimnazija in srednja šola Kočevje Izobraževalna ustanova ima potrjen račun

Trgovec SPI

Vrsta in trajanje : Srednje poklicno izobraževanje (3 leta)
Pridobljen naziv: Prodajalec / Prodajalka

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program je namenjen dijakom, ki jih veseli trgovski poklic, delo z ljudmi pa jim ne predstavlja posebnih težav in so komunikativni. Usmerjen je k cilju, da dijaki pridobijo vsa strokovnoteoretična in praktična znanja, ki jih potrebujejo za uspešno opravljanje poklica prodajalec. Vsebina programa je zastavljena tako, da se dijaki v nižjih letnikih izobraževanja najprej seznanijo s teoretičnim poznavanjem strokovnega področja, to znanje pa v višjih letnikih nadgradijo s praktičnimi izkušnjami pri opravljanju delovne prakse, ki traja šest mesecev in jo dijaki opravijo pri lokalnih trgovskih organizacijah.

Dijaki pridobija znanja s področij trgovinskega poslovanja, trgovinske tehnologije, trgovinskih informacijskih sistemov in estetske urejanje tržnega prostora.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

Uspešno končan program omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Prodajalci se zaposlujejo v trgovinskih podjetjih v različnih blagovnih strokah: živilski, tekstilni, kemični, kozmetični, avtomobilski, elektrotehnični, računalniški, v papirništvu,...
Vpisni pogoji
  • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
  • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 26 10 / / /
2023/24 26 15 / 10 /
2022/23 26 11 / 16 /
2021/22 26 7 Brez omejitve 18 /
2020/21 26 8 Brez omejitve 18 /
2019/20 26 8 Brez omejitve 19 /
2018/19 26 4 Brez omejitve 18 /
2017/18 26 11 Brez omejitve 15 /
2016/17 26 11 Brez omejitve 14 /
2015/16 26 9 Brez omejitve 17 /
2014/15 26 16 Brez omejitve 9 /
2013/14 26 14 Brez omejitve 10 /
2012/13 26 10 Brez omejitve 18 /
2011/12 26 19 Brez omejitve 9 /
2010/11 26 20 Brez omejitve / /
2009/10 26 18 Brez omejitve 11 /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane