Lesarska šola Maribor Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Gozdar SPI

Vrsta in trajanje : Srednje poklicno izobraževanje (3 leta )
Pridobljen naziv: Gozdar / Gozdarka

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program dijake usposobi za:
 • izvedbo poseka, obdelavo drevesa in krojenje debla,
 • vlačenje in zbiranje sortimentov ter delo na rampnem prostoru,
 • opravljanje sečnje in spravila lesa v posebnih in izrednih razmerah,
 • vzdrževanje funkcij gozda ter gozdnih prometnic in manjših vodotokov,
 • vzdrževanje ročnega orodja, motornih žag in pripomočkov za delo v gozdu in gozdnih drevesnicah,
 • sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci,
 • uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije za iskanje, obdelavo in vrednotenje podatkov pri svojem delu ter
 • odgovorno ravnanje na delovnem mestu za zagotavljanje lastne varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja.

Program sestavljajo splošnoizobraževalni predmeti, strokovni moduli ter praktično izobraževanje.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

Uspešno končan program omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Gozdarji se zaposlujejo v gozdarskih podjetjih, drevesnicah ali na kmetijah.
Vpisni pogoji
 • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
 • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2023/24 26 8 / 20 /
2022/23 26 12 / 16 /
2021/22 26 15 Brez omejitve 12 /
2020/21 26 7 Brez omejitve 20 /
2019/20 26 7 Brez omejitve 21 /
2018/19 26 6 Brez omejitve 22 /
2017/18 26 9 Brez omejitve 18 /
2016/17 26 11 Brez omejitve 16 /
2015/16 26 7 Brez omejitve 17 /
2014/15 26 4 Brez omejitve 22 /
Prikaži starejše
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane