Šolski center Kranj - Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola

Gradbeni tehnik (pti) PTI

Vrsta in trajanje : Poklicno-tehniško izobraževanje (2 leti )
Pridobljen naziv: Gradbeni tehnik / Gradbena tehnica

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program je namenjen dijakom, ki so končali ustrezen program srednjega poklicnega izobraževanja. Pripravi jih za poklic gradbenega tehnika.

Gradbeni tehnik dela na gradbišču, v projektivnem ateljeju za risalno mizo, v laboratoriju ali na delovnem mestu v državni upravi. Njegove naloge so: pomoč pri vodenju in organizaciji del na gradbišču, pripravljanje popisov del, predizmer in predračunov, kontrola in obračun izvedenih del, sodelovanje pri projektiranju, tehnološka pripravo dela, laboratorijske preiskave, dela na separacijah in v betonarnah, dela v upravnih službah.

Za gradnjo katerega koli objekta visokih zgradb, nizkih in vodnih zgradb so potrebni načrti. Pri izdelavi tehnične dokumentacije je gradbeni tehnik lahko koristen pomočnik gradbenemu inženirju ali arhitektu. Na gradbišču sodeluje pri meritvah, ki omogočajo pričetek gradnje. Slediti mora poteku gradbenih del vse do trenutka, ko začnejo prihajati na gradbišče strokovne in nadzorne komisije. Tudi z obrtniki zaključnih dejavnosti v gradbeništvu ima precej stikov. Med samo gradnjo pomaga gradbenemu inženirju. Obvladati mora dela pri naročanju materiala, organizacijo in kontrolo vgrajenega materiala in končnega izdelka. Skrbeti mora tudi za ustrezno varnost delavcev in zaščito materiala na gradbišču. Vsak material, ki ga vgradimo v gradben element in konstrukcije, prav tako pa tudi končni izdelek, mora ustrezati zahtevam standardov in predpisov. Kontrolo opravljajo v laboratorijih in pri tem sodeluje tudi gradbeni tehnik. Poseben laboratorij sta tudi separacija in betonarna. Zakon o gradnji objektov predpisuje postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja in po končani gradnji tudi uporabnega dovoljenja. Mnogo dela v tem postopku lahko opravi gradbeni tehnik.
Program sestavljajo splošnoizobraževalni predmeti, strokovni moduli, praktično izobraževanje in odprti kurikul.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enega predmeta splošne mature - petega predmeta.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Gradbeni tehniki se zaposlujejo v podjetjih ali obratovalnicah, ki se ukvarjajo z gradbeno dejavnostjo ali proizvodnjo gradbenih materialov, v projektnih birojih ter podjetjih, ki izvajajo nadzor gradbenih del in upravljanje stavb.
Vpisni pogoji
  • Končan program srednjega poklicnega izobraževanja in pridobljeni naziv: zidar, upravljalec težke gradbene mehanizacije, tesar, slikopleskar-črkoslikar, polagalec talnih oblog, pečar-polagalec keramičnih oblog, kamnosek, izvajalec suhomontažne gradnje, dimnikar, strojnik gradbene mehanizacije, slikopleskar, črkoslikar ali pečar-keramik, ali
  • pridobljen drug naziv srednje poklicne izobrazbe in vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju gradbeništva.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2020/21 28 6 / / /
2019/20 28 2 Brez omejitve / /
2018/19 28 5 Brez omejitve / /
2017/18 28 / / / /
2016/17 28 8 Brez omejitve / /
2015/16 28 17 / / /
2014/15 28 8 / / /
2013/14 28 17 / / /
2012/13 28 12 / / /
2011/12 28 23 / / /
2010/11 28 17 / / /
2009/10 28 22 / / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2020
  • Vse pravice pridržane