Šolski center Kranj - Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola

Pomočnik pri tehnologiji gradnje NPI

Vrsta in trajanje : Nižje poklicno izobraževanje (2 leti )
Pridobljen naziv: Pomočnik / pomočnica pri tehnologiji gradnje

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Dijaki pridobijo osnovna znanja za razumevanje gradbeništva in gradbenih poklicev ter se seznanijo z gradivi, ki se uporabljajo v gradbeništvu. Usposobijo se za razumevanje svojega poklicnega področja in odgovorno opravljanje poklicnega dela.

Naučijo se:
 • izdelovati, postavljati, razstavljati, čistiti in skladiščiti opaže za enostavne betonske, armiranobetonske in zidane konstruktivne elemente,
 • izdelovati obloge iz lesenih in drugih lahkih plošč ter izolacij,
 • zidati z vsemi vrstami zidakov in blokov ter izdelovati omete,
 • izvajati zidarska popravila in sodelovati pri obrtniških in instalacijskih delih ter vgradnji opreme, in
 • izvajati enostavna keramičarska dela.

Izobraževanje traja dve leti in je sestavljeno iz splošnega in strokovnega teoretičnega izobraževanja v šoli ter praktičnega usposabljanja v šoli in pri delodajalcih.

Konča se z zaključnim izpitom, ki obsega eno enoto - zaključno delo. To je izdelek oziroma storitev z zagovorom, s katerim dijak dokaže, da zna povezati strokovno-teoretično in praktično znanje.

Uspešno končan program omogoča vpis v izobraževalne programe srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja.

Pomočniki pri tehnologiji gradnje se lahko zaposlijo v gradbenih podjetij ali pri obrtnikih, ki se ukvarjajo z gradbeno dejavnostjo.
Vpisni pogoji
 • Končan najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnjene osnovnošolske obveznosti ali
 • zaključeno osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2020/21 16 8 / / /
2019/20 16 10 Brez omejitve 9 /
2018/19 16 10 Brez omejitve 2 /
2017/18 16 9 Brez omejitve 8 /
2016/17 16 7 Brez omejitve 12 /
2015/16 16 9 Brez omejitve 5 /
2014/15 16 7 Brez omejitve 6 /
2013/14 16 5 Brez omejitve 5 /
2012/13 16 5 Brez omejitve 14 /
2011/12 16 8 Brez omejitve 4 /
2010/11 16 9 Brez omejitve / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2020
 • Vse pravice pridržane