Šolski center Kranj - Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola

Slikopleskar – črkoslikar SPI

Vrsta in trajanje : Srednje poklicno izobraževanje (3 leta )
Pridobljen naziv: Slikopleskar–črkoslikar / Slikopleskarka–črkoslikarka

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program usposobi dijake za:
 • odstranjevanje starih premazov z uporabo mehanskih, termičnih ali kemijskih postopkov,
 • pripravo podlag iz različnih materialov za impregniranje, lakiranje in pleskanje,
 • oblaganje sten in stropov s tapetami ter izdelavo in montažo štukatur,
 • pripravo barv iz barvne lestvice in optično korigiranje motivov,
 • izdelavo ornamentov, napisov, logotipov na panojih, transparentih in tablah,
 • izvajanje črkoslikarskih del na zunanjih in notranjih površinah,
 • racionalno rabo materialov, delovnih sredstev, energije in časa,
 • upoštevanje načel varovanja zdravja, varstva pri delu in varovanja okolja ter
 • vzdrževanje vgrajenih slikopleskarskih in črkoslikarskih izdelkov.

Program sestavljajo splošnoizobraževalni predmeti, strokovni moduli, praktično izobraževanje v šoli in pri delodajalcu, interesne dejavnosti in odprti kurikul.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

Uspešno končan program omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Slikopleskarji-črkoslikarji se zaposlujejo v podjetjih in obrti, ki se ukvarjajo z izdelavo grafičnim oblikovanjem in izdelavo napisov in logotipov oziroma se ukvarjajo s slikopleskarsko dejavnostjo v okviru zaključnih del v gradbeništvu, možna pa je tudi samozaposlitev.
Vpisni pogoji
 • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
 • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2020/21 26 13 / / /
2019/20 26 7 Brez omejitve 21 /
2018/19 26 4 Brez omejitve 20 /
2017/18 26 1 / 26 /
2016/17 26 3 Brez omejitve 24 /
2015/16 26 6 Brez omejitve 18 /
2014/15 26 5 Brez omejitve 16 /
2013/14 26 7 Brez omejitve 5 /
2012/13 26 7 Brez omejitve 20 /
2011/12 26 4 Brez omejitve 21 /
2010/11 26 10 Brez omejitve / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2020
 • Vse pravice pridržane