Šolski center Krško - Sevnica - Srednja šola Krško Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Strojni tehnik SSI

Vrsta in trajanje : Srednje strokovno izobraževanje (4 leta)
Pridobljen naziv: Strojni tehnik / Strojna tehnica

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program je prava izbira za tiste dijake, ki jih navdušuje tehnika, računalništvo in novi izzivi sodobnega sveta na področjih okoljevarstva in najnovejših tehnologij. Tekom izobraževanja bodo pridobili znanja na področju snovanja novih izdelkov, strojev in naprav, o sistemih vodenja in upravljanja na področjih energetike in strojegradnje, obenem pa tudi s področij mehatronike, avtomobilizma, okoljske tehnologije in drugih povezanih s strojništvom.

Sestavljen je iz splošno-izobraževalnih predmetov, obveznih in izbirnih strokovnih modulov, praktičnega izobraževanja v šoli in pri delodajalcih ter aktivnosti v okviru obveznih izbirnih vsebin

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enega predmeta splošne mature - petega predmeta.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Strojni tehniki se zaposlujejo v vseh industrijskih, obrtnih in servisnih dejavnostih, trgovini ali negospodarskih dejavnostih, na področjih konstruiranja, dimenzioniranja in izdelave strojnih delov orodij in naprav, na področjih proizvodnje in vzdrževanja strojnih delov in opreme, na področjih merjenja in kontrole parametrov procesov, rabe in distribucije energije in energijskih virov.
Vpisni pogoji
  • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
  • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 56 / / / /
2023/24 56 35 / 22 /
2022/23 56 25 / 35 /
2021/22 56 39 Brez omejitve 20 /
2020/21 56 25 Brez omejitve 1 /
2019/20 56 24 Brez omejitve 32 /
2018/19 56 30 Brez omejitve 26 /
2017/18 56 49 Brez omejitve 7 /
2016/17 56 31 Brez omejitve 24 /
2015/16 56 39 Brez omejitve 14 /
2014/15 28 44 Brez omejitve 17 /
2013/14 28 26 Brez omejitve 3 /
2012/13 28 36 Brez omejitve / /
2011/12 28 25 Brez omejitve 4 /
2010/11 28 34 Brez omejitve / /
2009/10 28 21 Brez omejitve 9 /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane