Šolski center Novo mesto - Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Mizar SPI

Vrsta in trajanje : Srednje poklicno izobraževanje (3 leta)
Pridobljen naziv: Mizar / Mizarka

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program dijake usposobi za samostojno, varno, gospodarno in kvalitetno izdelavo mizarskih izdelkov in storitev ter za sestavljanje in vgrajevanje bivalnega ter stavbnega pohištva. Obenem spoznajo tudi osnove vzdrževanja in obnavljanja pohištva ter razvijejo odgovoren odnos do kulturne dediščine iz lesa.

Program je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, obveznih in izbirnih strokovnih modulov, praktičnega izobraževanja v šoli in pri delodajalcih, ki traja 24 tednov, ter aktivnosti v okviru obveznih izbirnih vsebin.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

Uspešno končan program omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Mizarji se zaposlujejo v lesni industriji, kjer izdelujejo stavbno ali bivalno pohištvo, v proizvodnji lesnih plošč, nosilcev in drugih lesnih elementov, v delavnicah, kjer izdelujejo lesene izdelke, ki se vgrajujejo v objekte (leseni podi, stropi, stenske obloge, stopnice) in jih tudi vgrajujejo, v delavnicah, kjer izdelujejo lesno galanterijo, otroške igrače, športne rekvizite, glasbila…, v obrti, kjer izdelujejo leseno stavbno ali bivalno pohištvo po meri naročnika.
Vpisni pogoji
  • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
  • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 52 25 / 29 /
2023/24 52 20 / 33 /
2022/23 52 35 / 19 /
2021/22 52 27 Brez omejitve 25 /
2020/21 52 31 Brez omejitve 21 /
2019/20 52 32 Brez omejitve 25 /
2018/19 52 30 Brez omejitve 23 /
2017/18 26 31 Brez omejitve 7 /
2016/17 26 27 Brez omejitve / /
2015/16 26 19 Brez omejitve 9 /
2014/15 26 24 Brez omejitve 3 /
2013/14 26 13 Brez omejitve 12 /
2012/13 26 15 Brez omejitve 9 /
2011/12 52 16 Brez omejitve 7 /
2010/11 52 19 Brez omejitve / /
2009/10 26 34 Brez omejitve 24 /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane