Šolski center Nova Gorica - Strojna, prometna in lesarska šola

Logistični tehnik SSI

Vrsta in trajanje : Srednje strokovno izobraževanje (4 leta )
Pridobljen naziv: Logistični tehnik / Logistična tehnica

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Dijaki se usposobijo za opravljanje del in nalog na področju intermodalnega transporta, špedicije, notranjega transporta in skladiščenja ter razvijajo sposobnosti in spretnosti za kvalitetno poklicno delo, kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju.

Pridobijo temeljna strokovna znanja v smislu priprave za nadaljnje izobraževanje oziroma pripravo na poklicno kariero, seznanijo se z načrtovanjem, organizacijo in kontrolo posameznih delovnih opravil v procesih prevozov. Pridobijo tudi znanja za optimalno in ekonomsko izrabo časa, materiala in energije, izvajanje varnostnih ukrepov pri delu, pravilno rabo zaščitnih sredstev ter skrb za varstvo delovnega in življenjskega okolja.

Program je sestavljen iz splošno-izobraževalnih predmetov, obveznih in izbirnih strokovnih modulov ter praktičnega izobraževanja.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enega predmeta splošne mature - petega predmeta.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Logistični tehniki se zaposlujejo v državnih in zasebnih podjetjih na področju transporta, špedicije, carine, skladiščenja, načrtovanja prometnih in logističnih tokov in proizvodnih obratih na različnih delovnih mestih.
Vpisni pogoji
  • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
  • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2022/23 28 15 / 11 /
2021/22 28 10 Brez omejitve 11 /
2020/21 28 10 Brez omejitve 17 /
2019/20 28 13 Brez omejitve 14 /
2018/19 28 11 Brez omejitve 15 /
2017/18 28 14 Brez omejitve 13 /
2016/17 28 12 Brez omejitve 15 /
2015/16 28 12 Brez omejitve 15 /
2014/15 28 10 Brez omejitve 16 /
2013/14 28 13 Brez omejitve 14 /
2012/13 28 20 Brez omejitve / /
2011/12 28 19 Brez omejitve 9 /
2010/11 28 24 Brez omejitve / /
2009/10 28 25 Brez omejitve 3 /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane