Šolski center Šentjur - Srednja poklicna in strokovna šola

Veterinarski tehnik SSI

Vrsta in trajanje : Srednje strokovno izobraževanje (4 leta )
Pridobljen naziv: -1

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2021/22 28 43 / / /
2020/21 28 26 Brez omejitve 2 /
2019/20 28 40 Omejitev, minimum je 132 3 127
2018/19 28 25 Omejitev, minimum je 112 3 106
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2021
  • Vse pravice pridržane