Šolski center Srečka Kosovela Sežana - Gimnazija in ekonomska šola

Aranžerski tehnik SSI

Vrsta in trajanje : Srednje strokovno izobraževanje (4 leta )
Pridobljen naziv: Aranžerski tehnik / Aranžerska tehnica

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

V času šolanja se dijaki naučijo aranžirati blago in prostore za različne priložnosti, samostojno izbirati ustrezne materiale, izdelati dekorativne elemente, oblikovati letake, transparente, embalažo, plakate, oglase, prodajne kataloge, kot tudi spremna besedila in informacije o razstavljenih predmetih. Poudarek je predvsem na likovnem in estetskem izražanju, načrtovanju dekoracije prostora, vizualnem komuniciranju, trženju in pospeševanju prodaje.

Program je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, obveznih in izbirnih strokovnih modulov praktičnega izobraževanja v šoli in pri delodajalcu, interesnih dejavnosti in odprtega kurikula.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enega predmeta splošne mature - petega predmeta.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Aranžerski tehniki se zaposlujejo v gospodarskih družbah proizvodne, storitvene in trgovinske dejavnosti: v ateljejih, cvetličarnah, oblikovalskih studiih medijskega oglaševanja, dizajnerskih in promocijskih službah,...
Vpisni pogoji
  • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
  • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2022/23 28 / / / /
2021/22 28 27 Omejitev, minimum je 104 3 97
2020/21 28 35 Omejitev, minimum je 113 3 102
2019/20 28 19 Brez omejitve / /
2018/19 28 27 Brez omejitve / /
2017/18 28 34 Brez omejitve 7 /
2016/17 28 27 Brez omejitve 10 /
2015/16 28 25 Brez omejitve / /
2014/15 28 21 Brez omejitve 7 /
2013/14 28 35 Brez omejitve / /
2012/13 28 30 Omejitev, minimum je 89 3 83
2011/12 28 17 Brez omejitve 12 /
2010/11 28 23 Brez omejitve / /
2009/10 28 60 Brez omejitve / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane