Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Inštalater strojnih instalacij SPI

Vrsta in trajanje : Srednje poklicno izobraževanje (3 leta)
Pridobljen naziv: Inštalater / Inštalaterka strojnih inštalacij

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Dijaki pridobijo znanja s področja izdelave, montaže in servisiranja sistemov ogrevanja, vodovoda, kanalizacije, klimatskih naprav in plinskih napeljav.

V 2. letniku imajo možnost izbire med dvema smerema:
 • Inštalacije - dijaki pridobijo poglobljena znanja na področju vseh strojnih inštalacij: vodovodnih in ogrevalnih inštalacij s poznavanjem plinskih, prezračevalnih in klima inštalacij.
 • Strojna mehanika - dijaki pridobijo dodatna znanja iz vzdrževanja, proizvodnih procesov, strojev in mehatronike.

Poleg teoretičnega izobraževanja dijaki opravljajo tudi prakso v šoli, kot tudi pri delodajalcu. Prakse pri delodajalcu je v 1. in 2 letniku 3. tedne, v 3. letniku pa pol leta.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

Uspešno končan program omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Instalaterji so delavci na terenu, v nenehnem stiku z ljudmi in so cenjeni kot strokovnjaki, ki rešujejo probleme pri vseh vrstah hišnih napeljav, jih nastavljajo in servisirajo. V podjetjih pa izvajajo zaključna dela pri gradnji objektov, ki jih opremijo z vso potrebno instalacijo.

Zaposlujejo se na področju izdelave, montaže in servisiranja sistemov ogrevanja, vodovoda, klimatskih in plinskih napeljav. Zasedajo različna delovna mesta, kot so: monter vodovodnih, klimatskih, plinskih in ogrevalnih naprav, upravljalec in nadzornik vodovodnih klimatskih, plinskih in ogrevalnih naprav in postaj, komercialni in nabavni referent, svetovalec za prodajo, trgovski zastopnik ali poslovodja, prodajalec tehnične opreme.
Vpisni pogoji
 • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
 • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 26 6 / / /
2023/24 26 9 / 16 /
2022/23 26 8 / 18 /
2021/22 26 6 Brez omejitve 22 /
2020/21 26 16 Brez omejitve 10 /
2019/20 26 11 Brez omejitve 17 /
2018/19 26 6 Brez omejitve 20 /
2017/18 26 11 Brez omejitve 18 /
2016/17 26 8 Brez omejitve 19 /
2015/16 26 7 Brez omejitve 21 /
2014/15 26 8 Brez omejitve 18 /
2013/14 26 5 Brez omejitve 20 /
2012/13 13 7 Brez omejitve 6 /
2011/12 26 3 Brez omejitve / /
2010/11 30 8 Brez omejitve / /
2009/10 26 2 Brez omejitve / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

 • Inštalacije
 • Strojna mehanika

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane