Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Tehnik oblikovanja SSI

Vrsta in trajanje : Srednje strokovno izobraževanje (4 leta)
Pridobljen naziv: Tehnik oblikovanja / Tehnica oblikovanja

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program vsebuje obvezne splošne predmete in veliko strokovnih. Pri predmetu oblikovanja dijaki spoznavajo načine in pristope k ustvarjanju, učijo se uporabljati različne oblikovalske pripomočke in orodja.
Dijak na začetku izbere eno od smeri izobraževanja in pripadajoče vsebinske sklope: grafično oblikovanje, oblikovanje uporabnih predmetov ali modno oblikovanje.

Pri praktičnem pouku ob pomoči učitelja dijaki razvijajo svoje ideje in rešujejo naloge s področja modnega in grafičnega oblikovanja ter oblikovanja uporabnih predmetov. Spoznavajo različne tehnike in orodja. V delavnicah izdelujejo modele v obliki projektnega dela oziroma naloge s področja vizualnih komunikacij.

Tri ure študijskega risanja na teden, likovna teorija z vajami in umetnostna zgodovina dodatno prispevajo k širši razgledanosti dijaka ter uspešno dopolnjujejo strokovna področja.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enega predmeta splošne mature - petega predmeta.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Tehniki oblikovanja se zaposlujejo v državnih in privatnih ustanovah za oblikovanje, v razvojno načrtovalskih podjetjih in inštitutih, v kulturnih dejavnostih in turizmu, na področju različnih obrti, kot samozaposlen opravlja delo v lastnem ateljeju za oblikovanje, kot del oblikovalskega tima v podjetju.
Vpisni pogoji
 • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
 • končano nižje poklicno izobraževanje.
 • Opravljen preizkus nadarjenosti oziroma spretnosti - preizkus likovne nadarjenosti, ki obsega risanje po modelu, preizkus likovne ustvarjalnosti, ploskovno-barvni preizkus, konstrukcijsko-prostorski preizkus.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 28 23 / 9 /
2023/24 28 27 / 1 /
2022/23 56 20 / 10 /
2021/22 28 22 Brez omejitve 9 /
2020/21 28 25 Brez omejitve 6 /
2019/20 28 21 Brez omejitve 7 /
2018/19 28 27 Brez omejitve 1 /
2017/18 28 28 Brez omejitve 1 /
2016/17 28 15 Brez omejitve 14 /
2015/16 28 17 Brez omejitve 12 /
2014/15 28 18 Brez omejitve 13 /
2013/14 28 15 Brez omejitve 16 /
Prikaži starejše
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

 • Grafični oblikovalec
 • Oblikovalec uporabnih predmetov
 • Modni oblikovalec

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane