Srednja šola tehniških strok Šiška Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Računalnikar SPI

Vrsta in trajanje : Srednje poklicno izobraževanje (3 leta)
Pridobljen naziv: Računalnikar / Računalnikarica

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program izobražuje dijake na področjih izdelave računalniških omrežij, vzdrževanja in servisiranja računalnikov, nameščanja in posodabljanja operacijskih sistemov ter programske opreme.

Sestavljen je iz splošno izobraževalnih predmetov, obveznih in izbirnih modulov, praktičnega izobraževanja, interesnih dejavnosti in odprtega kurikula.

V višjih letnikih dijaki izberejo kombinacijo modulov s področij vzdrževanja računalniške strojne opreme ali vzdrževanja računalniške programske opreme.

Praktično izobraževanje se odvija v šoli in pri delodajalcu. Pri delodajalcu traja 24 tednov, po 3 tedne v prvem in drugem letniku ter 18 tednov v tretjem letniku.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

Uspešno končan program omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja (zdravstvena nega,...), po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Računalnikarji se zaposlujejo v delovnih enotah, kjer so prisotni računalniki oziroma računalniške periferne naprave, v delovnih enotah z računalniškimi omrežji in drugi računalniški sistemi terna drugih delovnih mestih kjer se uporablja informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Vpisni pogoji
  • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
  • končano nižje poklicno izobraževanje.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 52 85 / / /
2023/24 52 75 Omejitev, minimum je 110 7 118
2022/23 52 75 Omejitev, minimum je 120 9 117
2021/22 52 114 Omejitev, minimum je 114 5 130
2020/21 52 73 Omejitev, minimum je 108 5 108
2019/20 52 94 Omejitev, minimum je 109 6 110
2018/19 52 47 Omejitev, minimum je 106 7 104
2017/18 52 90 Omejitev, minimum je 105 5 102
2016/17 52 72 Omejitev, minimum je 100 5 96
2015/16 52 81 Omejitev, minimum je 101 5 /
2014/15 52 82 Omejitev, minimum je 100 5 96
2013/14 52 105 Omejitev, minimum je 105 5 103
2012/13 52 68 Omejitev, minimum je 93 5 90
2011/12 26 50 Brez omejitve 3 /
2010/11 26 46 Omejitev, minimum je 111 / 105
2009/10 26 49 Omejitev, minimum je 105 3 /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane