Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Grafični operater (glu, gjm) SPI

Vrsta in trajanje : Srednje poklicno izobraževanje (4 leta)
Pridobljen naziv: Grafični operater / Grafična operaterka

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program je prilagojen gluhim in naglušnim dijakom, dijakom z govorno-jezikovnimi motnjami in dijakom z avtizmom.

Dijake usposobi za:
 • branje delovnih nalogov in navodil za delo v grafični stroki,
 • poznavanje osnovnih principov delovanja grafičnih strojev in naprav,
 • pravilno uporabo grafičnih materialov,
 • tisk enostavnih tiskovin na tiskarskih strojih manjšega formata (do formata B2),
 • izvedbo osnovnih postopkov v grafični dodelavi,
 • dnevno vzdrževanje grafičnih strojev in naprav,
 • poznavanje osnovnih merilnih in kontrolnih postopkov v tisku in dodelavi,
 • poznavanje osnov informacijsko-komunikacijske tehnologije ter
 • varno in pravilno ravnanje z delovnimi sredstvi, opremo za osebno varstvo in okolju škodljivimi snovmi.

Program sestavljajo splošnoizobraževalni predmeti, strokovni moduli ter praktično izobraževanje.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

Uspešno končan program omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Grafični operaterji se zaposlujejo v srednjih in manjših tiskarnah, v fotokopirnicah, v knjigoveznicah, v kartonažerskih podjetjih in v drugih podjetjih s področja grafične dodelave.
Vpisni pogoji
 • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
 • končano nižje poklicno izobraževanje.
 • Ustrezna odločba o usmeritvi.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 / 1 / / /
2023/24 / / / / /
2022/23 / 1 / / /
2021/22 / / / / /
2020/21 / 2 / / /
2019/20 / 3 Brez omejitve / /
2018/19 / / Brez omejitve / /
2017/18 / / Brez omejitve / /
2016/17 / 1 / / /
2015/16 / / / / /
2014/15 / 1 / / /
2013/14 / 0 / / /
2012/13 / 3 / / /
2011/12 / 0 / / /
2010/11 / 1 / / /
2009/10 / 0 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane