Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Grafični tehnik (glu, gjm) SSI

Vrsta in trajanje : Srednje strokovno izobraževanje (5 let)
Pridobljen naziv: Grafični tehnik / Grafična tehnica

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program je prilagojen gluhim in naglušnim dijakom, dijakom z govorno-jezikovnimi motnjami in dijakom z avtizmom.

V času šolanja se dijaki usposobijo za:
 • uporabo merilnih naprav in izvajanje kontrolnih postopkov v tisku in grafični dodelavi,
 • uporabo standardov za vodenje in zagotavljanje kakovosti,
 • pripravo in pravilno uporaba grafičnih materialov,
 • izvajanje del v tisku in grafični dodelavi,
 • tiskanje v različnih tehnikah tiska,
 • sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci in strokovnjaki ob uporabi temeljne strokovne terminologije ter
 • uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, podatki in gradivi.

Program je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, obveznih in izbirnih strokovnih modulov praktičnega izobraževanja v šoli in pri delodajalcu, interesnih dejavnosti in odprtega kurikula.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enega predmeta splošne mature - petega predmeta.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Grafični tehniki se zaposlujejo v tiskarnah, knjigoveznicah, kartonažerskih podjetjih, v založništvu in drugih podjetjih povezanih z grafično dejavnostjo.
Vpisni pogoji
 • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
 • končano nižje poklicno izobraževanje.
 • Ustrezna odločba o usmeritvi.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 / 1 / / /
2023/24 / / / / /
2022/23 / / / / /
2021/22 / 1 / / /
2020/21 / / / / /
2019/20 / 2 Brez omejitve / /
2018/19 / / Brez omejitve / /
2017/18 / / Brez omejitve / /
2016/17 / 0 / / /
2015/16 / / / / /
2014/15 / 0 / / /
2013/14 / 0 / / /
2012/13 / 3 / / /
2011/12 / 0 / / /
2010/11 / 1 / / /
2009/10 / 0 / / /
Prikaži starejše
Legenda
 • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
 • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
 • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
 • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
 • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane