Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Izdelovalec oblačil (glu, gjm) SPI

Vrsta in trajanje : Srednje poklicno izobraževanje (4 leta)
Pridobljen naziv: Izdelovalec oblačil / Izdelovalka oblačil

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program je prilagojen gluhim in naglušnim dijakom, dijakom z govorno-jezikovnimi motnjami in dijakom z avtizmom.

Dijaki v času izobraževanja spoznajo klasične in sodobne postopke, materiale in orodja v procesu izdelave oblačil in tekstilnih izdelkov. Izdelujejo oblačila in ostale tekstilne izdelke, se naučijo ustrezno negovati in vzdrževati tekstilije, razvijajo čut za opazovanje, estetiko, oblikovno, barvno in prostorsko harmonijo, kreativno mišljenje, ročne spretnosti in prostorsko predstavo ter razvijajo podjetniško miselnost in sposobnost za poklicno kariero v obrti in industriji.

Zahteve in priporočljive lastnosti za dijake, ki se odločajo za ta poklic, so: splošna telesna spretnost, ročne spretnosti, dober vid in sposobnost ločevanja barv in barvnih odtenkov, natančnost, hitrost in vestnost, komunikativnost, smisel za oblikovanje in estetski čut.

Program sestavljajo splošnoizobraževalni predmeti, strokovni moduli ter praktično izobraževanje.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

Uspešno končan program omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Izdelovalci oblačil se zaposlujejo v oblačilni industriji, v obrtnih delavnicah, v popravljalnicah oblačil, v trgovinski dejavnosti z možnostjo popravila oblačil, v pralnicah in kemičnih čistilnicah, na drugih delovnih mestih, ki zahtevajo znanja in spretnosti s področja tekstilstva.
Vpisni pogoji
  • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
  • končano nižje poklicno izobraževanje.
  • Ustrezna odločba o usmeritvi.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 / 1 / / /
2023/24 / 1 / / /
2022/23 / / / / /
2021/22 / / / / /
2020/21 / / / / /
2019/20 / / Brez omejitve / /
2018/19 / / Brez omejitve / /
2017/18 / 2 Brez omejitve / /
2016/17 / 0 / / /
2015/16 / / / / /
2014/15 / 0 / / /
2013/14 / 0 / / /
2012/13 / 0 / / /
2011/12 / 0 / / /
2010/11 / 2 / / /
2009/10 / 0 / / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane