Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Lesarski tehnik (glu, gjm) (pti) PTI

Vrsta in trajanje : Poklicno-tehniško izobraževanje (3 leta)
Pridobljen naziv: Lesarski tehnik / Lesarska tehnica

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program je prilagojen gluhim in naglušnim dijakom, dijakom z govorno-jezikovnimi motnjami in dijakom z avtizmom.

Dijaki pridobijo temeljna znanja o zgradbi, delovanju, krmiljenju in načinih uporabe strojev, naprav in orodij za predelavo lesa. V času šolanja tako spoznajo les kot osnovni material za obdelavo in izdelavo izdelkov, zgradbo, delovanje in načine uporabe strojev, se naučijo tehnično risati in konstruirati izdelke, se usposobijo za izdelavo tehnološke dokumentacije in izdelavo samostojnih izdelkov.

Naučijo se načrtovati proizvodnjo, izdelavo kalkulacij, prilagajanja načrtov arhitektov zahtevam in možnostim industrijske proizvodnje, konstruiranja, oblikovanja in risanja elementov in izdelkov, upravljanja z delovnimi stroji, vodenja proizvodne linije, vodenja in organiziranja dela.

Program je sestavljen iz splošno-izobraževalnih predmetov, obveznih in izbirnih strokovnih modulov, praktičnega izobraževanja v šoli in pri delodajalcih ter aktivnosti v okviru obveznih izbirnih vsebin

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enega predmeta splošne mature - petega predmeta.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Lesarski tehniki se zaposlujejo v lesni industriji, kjer izdelujejo stavbno ali bivalno pohištvo, v proizvodnji lesnih plošč, nosilcev in drugih lesnih elementov, v delavnicah, kjer izdelujejo lesene izdelke, ki se vgrajujejo v objekte (leseni podi, stropi, stenske obloge, stopnice) in jih tudi vgrajujejo, v delavnicah, kjer izdelujejo lesno galanterijo, otroške igrače, športne rekvizite, glasbila, v obrti, kjer izdelujejo leseno stavno ali bivalno pohištvo po meri, v trgovskih organizacijah, ki se ukvarjajo s prodajo lesnih materialov, polizdelkov ali pohištva,...
Vpisni pogoji
  • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
  • končano nižje poklicno izobraževanje.
  • Ustrezna odločba o usmeritvi.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 / / / / /
2023/24 / 2 / / /
2022/23 / 4 / / /
2021/22 / / / / /
2020/21 / 1 / / /
2019/20 / 2 Brez omejitve / /
2018/19 / / Brez omejitve / /
2017/18 / / Brez omejitve / /
2016/17 / 2 / / /
2015/16 / 0 / / /
2014/15 / 0 / / /
2013/14 / 2 / / /
2012/13 / 0 / / /
2011/12 / 0 / / /
2010/11 / 2 / / /
2009/10 / 2 / / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane