Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Medijski tehnik (glu, gjm) SSI

Vrsta in trajanje : Srednje strokovno izobraževanje (5 let)
Pridobljen naziv: Medijski tehnik / Medijska tehnica

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program je prilagojen gluhim in naglušnim dijakom, dijakom z govorno-jezikovnimi motnjami in dijakom z avtizmom.

Je idealna izbira za mlade, ki želijo v srednji šoli pridobiti vsa mogoča znanja s področja multimedije, tiska, fotografije, videoprodukcije in spletnih aplikacij.

Dijaki spoznajo sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter računalniško strojno in programsko opremo. Pridobijo temeljna strokovna znanja s področja grafičnih, medijskih in avdiovizualnih komunikacij. Razvijajo spretnost povezovanja miselnih, slikovnih, zvočnih in video vsebin v izrazno in estetsko usklajeno celoto.

Program je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih modulov, praktičnega izobraževanja v šoli in pri pri delodajalcu ter odprtega kurilula.

Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri predmete. Maturanti imajo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz enega predmeta splošne mature - petega predmeta.

Končanje izobraževalnega programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visokošolske študijske programe, z dodatno opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetne študijske programe, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

Medijski tehniki se zaposlujejo v podjetjih s področja grafičnih, spletnih, medijskih in avdiovizualnih komunikacij, kot so oblikovalski studii, podjetja za izdelavo multimedijskih portalov in spletnih strani, podjetja za izdelavo animacije, založbe, tiskarne, radijske in televizijske hiše.
Vpisni pogoji
  • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
  • končano nižje poklicno izobraževanje.
  • Ustrezna odločba o usmeritvi.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 / 10 / / /
2023/24 / 2 / / /
2022/23 / 6 / / /
2021/22 / 1 / / /
2020/21 / 4 / / /
2019/20 / 3 Brez omejitve / /
2018/19 / / Brez omejitve / /
2017/18 / 7 Brez omejitve / /
2016/17 / 3 / / /
2015/16 / / / / /
2014/15 / 4 / / /
2013/14 / 2 / / /
2012/13 / 5 / / /
2011/12 / 3 / / /
2010/11 / 4 / / /
2009/10 / 3 / / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane