Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Oblikovalec kovin – orodjar (glu, gjm) SPI

Vrsta in trajanje : Srednje poklicno izobraževanje (4 leta)
Pridobljen naziv: Oblikovalec kovin-orodjar / Oblikovalka kovin-orodjarka

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program je prilagojen gluhim in naglušnim dijakom, dijakom z govorno-jezikovnimi motnjami in dijakom z avtizmom.

Namenjen je dijakom, ki jih zanima oblikovanje kovine, izdelovanje najrazličnejših kovinskih izdelkov ter delo na obdelovalnih strojih (stružnice, rezkalni in brusilni stroji) oziroma izdelava orodij za proizvodnjo novih izdelkov. Poleg veselja do praktičnega strokovnega dela morajo imeti tudi smisel za organizacijo in tehnično razumevanje.

Pri teoretičnem delu pouka se dijaki seznanijo z osnovnimi zakonitostmi tehničnega risanja, obdelavo podatkov, s predelavo in obdelavo raznih materialov, z osnovami pogonskih in delovnih strojev, energetiko, regulacijskimi sistemi in elektroniko.

Praktično izobraževanje pa poteka v šolskih delavnicah in pri delodajalcih, kjer pridobljena teoretična znanja nadgradijo s praktičnimi.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

Uspešno končan program omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Oblikovalci kovin-orodjarji se zaposlujejo v podjetjih kot tudi zasebnih obratovalnicah na področju izdelave, montaže, vzdrževanja, kontrole in popravljanja orodij in naprav ter mehanske obdelave (struženje, rezkanje, brušenje).
Vpisni pogoji
  • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
  • končano nižje poklicno izobraževanje.
  • Ustrezna odločba o usmeritvi.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 / 1 / / /
2023/24 / 2 / / /
2022/23 / / / / /
2021/22 / 5 / / /
2020/21 / / / / /
2019/20 / 1 Brez omejitve / /
2018/19 / / Brez omejitve / /
2017/18 / 1 Brez omejitve / /
2016/17 / 3 / / /
2015/16 / / / / /
2014/15 / 1 / / /
2013/14 / 1 / / /
2012/13 / 0 / / /
2011/12 / 0 / / /
2010/11 / 1 / / /
2009/10 / 1 / / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane