Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Pomočnik v tehnoloških procesih (glu, gjm) NPI

Vrsta in trajanje : Nižje poklicno izobraževanje (3 leta)
Pridobljen naziv: Pomočnik / pomočnica v tehnoloških procesih

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program je prilagojen gluhim in naglušnim dijakom, dijakom z govorno-jezikovnimi motnjami in dijakom z avtizmom.

Usposobi jih za enostavna dela na področju ročnih in strojnih proizvodnih postopkov obdelave, preoblikovanja in spajanja. Spoznajo različne materiale, ki se uporabljajo v strojegradnji in kovinsko predelovalni industriji, osnovna računalniška orodja in merilne postopke ter osnove elektrotehnike, električnih inštalacij in strojev.

Naučijo se vzdrževati in upravljati stroje ter naprave v kovinski industriji ter vzdrževati enostavne elektroinštalacijske sisteme in opravljati osnovna vzdrževalna dela na električnih strojih.

Izobraževanje traja dve leti in je sestavljeno iz splošnega in strokovnega teoretičnega izobraževanja ter praktičnega usposabljanja v šoli in pri delodajalcih.

Konča se z zaključnim izpitom, ki obsega eno enoto - zaključno delo. To je izdelek oziroma storitev z zagovorom, s katerim dijak dokaže, da zna povezati strokovno-teoretično in praktično znanje.


Uspešno končan program omogoča vpis v izobraževalne programe srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja.

Pomočniki v tehnoloških procesih se lahko zaposlijo v podjetjih, ki se ukvarjajo z obdelavo kovin, mehatroniko in energetiko, kot tudi v vseh ostalih industrijskih panogah, v trgovini ali v obrti.
Vpisni pogoji
  • Končan najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in izpolnjene osnovnošolske obveznosti ali
  • zaključeno osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.
  • Ustrezna odločba o usmeritvi.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 / 4 / / /
2023/24 / / / / /
2022/23 / 1 / / /
2021/22 / 1 / / /
2020/21 / 3 / / /
2019/20 / / Brez omejitve / /
2018/19 / / Brez omejitve / /
2017/18 / 2 Brez omejitve / /
2016/17 / 0 / / /
2015/16 / / / / /
2014/15 / 0 / / /
2013/14 / 1 / / /
2012/13 / 0 / / /
2011/12 / 0 / / /
2010/11 / 0 / / /
2009/10 / 0 / / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane