Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana Izobraževalna ustanova še nima potrjenega računa.

Računalnikar (glu, gjm) SPI

Vrsta in trajanje : Srednje poklicno izobraževanje (4 leta)
Pridobljen naziv: Računalnikar / Računalnikarica

1
Izbira srednje šole
2
Izbira programa
3
Pregled programa

O srednješolskem programu

Program je prilagojen gluhim in naglušnim dijakom, dijakom z govorno-jezikovnimi motnjami in dijakom z avtizmom.

Dijake izobražuje na področjih izdelave računalniških omrežij, vzdrževanja in servisiranja računalnikov, nameščanja in posodabljanja operacijskih sistemov ter programske opreme.

Sestavljen je iz splošno izobraževalnih predmetov, obveznih in izbirnih modulov, praktičnega izobraževanja, interesnih dejavnosti in odprtega kurikula.

V višjih letnikih dijaki izberejo kombinacijo modulov s področij vzdrževanja računalniške strojne opreme ali vzdrževanja računalniške programske opreme.

Praktično izobraževanje se odvija v šoli in pri delodajalcu. Pri delodajalcu traja 24 tednov, po 3 tedne v prvem in drugem letniku ter 18 tednov v tretjem letniku.

Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

Uspešno končan program omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja (zdravstvena nega,...), po določenem številu let delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita.

Računalnikarji se zaposlujejo v delovnih enotah, kjer so prisotni računalniki oziroma računalniške periferne naprave, v delovnih enotah z računalniškimi omrežji in drugi računalniški sistemi terna drugih delovnih mestih kjer se uporablja informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Vpisni pogoji
  • Končano osnovnošolsko izobraževanje ali
  • končano nižje poklicno izobraževanje.
  • Ustrezna odločba o usmeritvi.

Podatki o vpisu in računanje vpisnih točk

Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna vzgoja
Glasbena vzgoja
Geografija
Zgodovina
Državna vzgoja in etika
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Tehnika in tehnologija
Športna vzgoja
1. krog 2. krog
Leto Razpis Prijave Omejitev Razpis Omejitev
2024/25 / 6 / / /
2023/24 / 9 / / /
2022/23 / 13 / / /
2021/22 / 7 / / /
2020/21 / 7 / / /
2019/20 / 2 Brez omejitve / /
2018/19 / / Brez omejitve / /
2017/18 / 8 / / /
2016/17 / 8 / / /
2015/16 / / / / /
2014/15 / 6 / / /
2013/14 / 3 / / /
2012/13 / 4 / / /
2011/12 / 2 / / /
2010/11 / 0 / / /
2009/10 / 0 / / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - šolsko leto na katerega se nanaša podatek
  • Razpis - število razpisanih mest za vpis v 1. letnik programa
  • Prijave - število prejetih prijav za vpis v 1. letnik izbranega programa
  • Omejitev - minimalno število točk, potrebnih za vpis v 1. letnik programa v določenem izbirnem krogu
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan

Smeri

Ni smeri

Viri in uporabne povezave:

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane